เครื่องมัลติฟังก์ชั่น เลเซอร์ขาว-ดำ Fuji Xerox DocuCentre S2320


รหัสสินค้า : DCS2320, จำนวนสินค้า : ไม่ระบุ

85,600.00 THB (รวม Vat7%)

การจัดส่งสินค้า : พร้อมติดตั้ง ภายใน 1-2 วันทำการ

เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น ยี่ห้อ Fuji Xerox ความเร็วในการพิมพ์ 23 แผ่นต่อนาที รองรับต้นฉบับขนาด A3 ทำงานได้หลากหลายในเครื่องเดียวสุดคลุ้ม ทำงานเป็น copier printer scanner และ fax (option) ประหยัดต้นทุนราคาถูก ใช้งานง่าย ทนทาน หรือ

สนใจราคาพิเศษ Special price หรือ Hot Price สอบถามผู้ขาย

โทร. 086-341-8434  หรือ Add Line : @sumthai

 
 
  
ขอใบเสนอราคา

คุณลักษณะเครื่อง fuji xerox รุ่น DCS2320

พื้นฐาน/การทำสำเนา

1. ความเร็วในการทำสำเนา 23 แผ่นต่อนาที

2. ระบบการทำภาพ ดิจิตอล ระบบเลเซอร์

3. ความละเอียด 600x600 dpi (จุดต่อตารางนิ้ว)

4. เวลาในการอุ่นเครื่อง 19 วินาที

5. เวลาในการทำสำเนาแผ่นแรก ขาว-ดำ 19 วินาที

6. หน่วยความจำมาตรฐาน Memory 512 MB

7. ระบบการย่อ/ขยาย  25 – 400 % (เพิ่มได้ระดับละ 1 %)

8. มาตรฐาน ถาด 1 บรรจุ 250 แผ่น/ถาดบรรจุกระดาษข้าง 100 แผ่น

9. อุปกรณ์เสริม One Tray Module ถาด 2 บรรจุ 500 แผ่น

10. อุปกรณ์เสริม Two Tray Module ถาด 3 และ 4 บรรจุถาดละ  500 แผ่น

11. การรองรับกระดาษทำสำเนา ถาด 1 60-90 แกรม

12. การรองรับกระดาษทำสำเนา ถาดด้านข้าง 60-216 แกรม

13. การรองรับกระดาษทำสำเนา ถาด 2-4 และถาดบรรจุกระดาษข้าง 60-216 แกรม

คุณสมบัติการทำสำเนา

1. Lighten / Darken  ปรับความเข้มจางของสำเนาเอกสารได้ 5 ระดับ

2. Original Type เลือกชนิดของต้นฉบับให้เหมาะสมกับการทำสำเนา (Text,Photo & Text,Photo)

3. 2 – Sided Copying สามารถถ่ายเอกสารได้หน้า-หลัง กลับสำเนาให้อัตโนมัติ

4. Collate เลือกจัดชุดสำเนา

5. Edge Erase สามารถลบขอบสำเนาทั้ง 4 ด้าน

6. Reduce/Enlarge ย่อขขยาย เอกสารที่ต้องการทำสำเนา

7. Pages per Side (N-Up) รวมต้นฉบับหลายแผ่นให้อยู่ในแผ่นเดียว

8. Original Size ปรับขนาดเอกสารให้ตรงตามเอกสารต้นฉบับโดยเลือกตามขนาดมาตรฐานหรือขนาดตามต้องการ

9. Sharpness กำหนดระดับความชัดของสำเนา

10. Background Suppression ปรับคุณภาพของสำเนาจากฉบับที่มีพื้นสีให้มีความคมชัดมากขึ้น

11. Toner Saver การทำสำเนาโดยลดปริมาณการใช้หมึก

12. ID Card Copying สามารถทำสำเนาบัตรหน้า-หลังให้อยู่ในกระดาษแผ่นเดียว

13. 2 ID Card Copying สามารถทำสำเนาบัตรหน้า-หลัง สองบัตรให้อยู่ในกระดาษแผ่นเดียว

ข้อมูลพื้นฐานในการพิมพ์

1. ความเร็มในการพิมพ์ 23 แผ่นต่อนาที

2. ความละเอียด สูงสุด 600X600 dpi

3. ภาษาในการพิมพ์ (Driver) HBPL (Host Based Print Language)

4. การเชื่อมต่อ Ethernet 100Base-TX/10Base-T, USB 2.0

5. ระบบที่รองรับ Windows XP / Vista / 7/ 8, Windows Server 2003 / 2008 / 2008R2/ 2012

Protocol Network connection: TCP/IP v4,v6 (Ipd, Port9100)

คุณสมบัติในการพิมพ์

1. 2-Sided Print พิมพ์เอกสาร 2 หน้าพร้อมกลับสำเนาอัตโนมัติ

2. Collated Rotation เลือกจัดชุดสำเนาและให้เอกสารจัดเรียงแบบไขว้เป็นชุดๆ

3. Toner Saver การทำสำเนาโดยลดปริมาณการใช้หมึก

4. Image Shift เลื่อนขอบเอกสารได้ 4 ด้าน

5. Booklet สั่งพิมพ์เป็นรูปเล่มหนังสือพร้อมจัดเรียงหน้าให้อัตโนมัติ

6. Poster ขยายภาพให้มากกว่ากระดาษ A3 โดยนำมาต่อกันให้เป็นรูปเดียว

7. Watermarks สามารถสั่งพิมพ์เอกสารแทรกลายน้ำเป็นพื้นหลัง

8. Annotation เลือกแทรกข้อความที่หัวหรือท้ายเอกสาร เช่น วันที่ เวลา เลขหน้าเอกสาร ชื่อเอกสาร และอื่นๆ

9. CentreWare Internet Service  การตรวจสอบสถานภาพ ตั้งค่าและแก้ไขระบบของเครื่องผ่านเว็บเบราวเซอร์

10. Peges per Side (N-Up) รวมต้นฉบับหลายแผ่นให้อยู่ในแผ่นเดียว (ได้สูงสุดถึง 31 in 1)

คุณสมบัติในการสแกน

1. ความเร็วในการสแกน ขาว-ดำ 25 หน้าต่อนาที   สี 25 หน้าต่อนาที

2. ความละเอียด ขาว-ดำ 600/400/300/200 dpi สี 300/200 dpi

3. ขนาดเอกสารต้นฉบับ สูงสุด A3

4.  ระบบที่รองรับ Windows XP/Vista/7/8, Windows Server 2003, 2008, 2008R2/ 2012

5.  File Format ขาว-ดำ Tiff/Pdf [Multi-Page] สี Jpeg/Pdf [Multi-Page]

6.  การเชื่อมต่อ Local, Connectivity Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T, USB1.1 / 2.0

can to PC (via USB) - Pull Scan , Driver TWAIN / WIA

7. การเชื่อมต่อ  NETWORK , Connectivity Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T

Scan to PC - Push Scan, Protocol TCP/IP (SMB) Scan to e-mail - Push Scan

Protocol TCP/IP (SMTP Authentication)

8. 2-Sided Scanning สแกนดอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ

9. Original Size ตั้งค่าขนาดของงานสแกนให้เหมาะกับเอกสารต้นฉบับ

10.Lighten/Darken ปรับความเข้ม/จางของงานสแกน

11.Sharpness ปริ้นความคมชัดของงานสแกน

12. Original Type เลือกชนิดของต้นฉบับให้เหมาะสมกับงานสแกน (Text,Photo & Text,Photo)

13. Background Suppression ปรับคุณภาพงานสแกนกับต้นฉบับที่มีพื้นสี

คุณสมบัติการรับส่ง Fax (Option)

1. ความเร็วในการส่ง Fax 3 วินาทีต่อแผ่น

2. ขนาดเอกสารต้นฉบับ สูงสุด A3 (รวมทั้งเอกสารที่เป็นหนังสือ วัตถุ นามบัตร ฯลฯ)

3. ขนาดของกระดาษที่บันทึก กระดาษ A4-A3

4. ความเร็วในการส่งข้อมูล ส่งข้อมูลด้วยความร็วสูงสุด 33,600 kbps  (G3)

5. ความละเอียดในการทำงาน Standard 200x100 dpi

6. Fine 200x200 dpi, Super Fine 400x400 dpi , ระบบในการบีบอัดข้อมูล MH, MR,MMR,JBIG

7. สายแฟกซ์ 1 line

8. One Tounh buttons ปุ่มลัด 36 ปุ่ม

9. Resolution ตั้งค่าความละเอียดในการสแกน

10. Lighthen/Darken ปรับความเข้ม/จางของเอกสาร

11. 2-Sided Original ส่งแฟกซ์ต้นฉบับที่มี 2 หน้าได้โดยอัตโนมัติ

12.  Send Priority กำหนดลำดับความสำคัญในการส่งเมื่อมีแฟกซ์อื่นๆ รอดำเนินการอยู่

13.  Edge Erage กำหนดให้ลบขอบดำรอบๆเอกสาร

14.  Polling ใช้ในการส่งคำสั่งไปยังเครื่องระยะไกลเพื่อรับเอกสารที่บันทึกไว้บนเครื่อง

15.  Auto Redila เครื่องจะหมุนเรียกปลายทางให้ใหม่ เมื่อสายปลายทางไม่ว่าง

16.  ECM (Error Connection Mode) ส่งแฟกซ์อีกครั้งอีกครั้งในกรณีที่ส่งไม่สำเร็จอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดในการส่งหรือจากปัญหาอื่นๆ

17.  Job Status ตรวจสอบดูงานที่ส่งหรือรับว่าเรียบร้อยหรือไม่จากหน้าจอของเครื่อง

18.  Delayed Fax ตั้งเวลาส่งเอกสารล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมง

19.  On-hook Dial ส่งแฟกซ์โดยใชเครื่องโทรศัพท์ต่อสายได้

คุณสมบัติในการรับส่งแฟกซ์จากคอมพิวเตอร์ (Direct Fax)

1. ความเร็วในการส่ง Fax 3 วินาทีต่อแผ่น

2. ขนาดต้นฉบับ A3, B4, A4

3. ระบบที่สนับสนุนเครื่อง Windows XP / Vista / 7 /8, Windows Server 2003 / 2008 / 2008R2 / 2012

4. ความละเอียดในการทำภาพ เหมือนคุณสมบัติของแฟกซ์

5. Fax Address book สามารถบันทึกชื่อลูค้าและเบอร์แฟกซ์ที่ใช้เป็นประจำไว้ที่ Driver

คุณสมบัติอื่นๆ

1. Auditron 30 users สำหรับ Copy เท่านั้น

คุณสมบัติเครื่อง fuji xerox ที่น่าสนใจ

 1. ความเร็วในการทำสำเนา 23 แผ่นต่อนาที

 2. เรียงชุดเอกสารแบบไข้วและสลับกันได้เพื่อจึงสดวกในการนำสำเนาไปใช้งาน

 3. เครื่องมีความทดทานใช้งานยาวนานไม่จุกจิก

 4. ประหยัดค่าใช้จ่ายระยะยาว ประหยัดไฟ ประหยัดหมึก 

 5. ทำงานได้ครบหลากหลาย copy print และ networkscan ได้ 2แบบ push pull และ fax (option) 

 • รับประกันเครื่อง 1 ปี หรือ 100000 แผ่น ( ยกเว้นวัสดุสิ้นเปลือง)
 • บริการตรวจเช็ค ทำความสะอาดเครื่อง เดือนละ 1 ครั้ง  ฟรี  5  ปี ( ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทซัมฯ) 
 • บริการ onsite service  free
 • บริการจัดส่ง ฟรี  ( กรุงเทพฯ ปริมณฑล)
 • บริการติดตั้งลง Driver ฟรี 
 • มีบริการด่วนแจ้งซ่อมผ่าน call center and hotline mobilมีบริการแจ้งปัญหาต่างๆผ่าน web site  www.sumthai.com
Item DocuCentre S2320
Printing Resolution 600x600 dpi
Scan Resolution 600 dpi
Print Speed 23 ppm
Scan Speed 23 ppm
Print per Month 15,000 แผ่น

#
ประเภทไฟล์
ไฟล์
วันที่สร้าง
ดาวน์โหลด
1
แคตตาล็อก
Download catalog Fuji Xerox Multifunction DocuCentre รุ่น DCS2320
22 มิ.ย. 2561 น.
ดาวน์โหลด
เวอร์ชั่น : 1.0
รายละเอียด : แคตตาล็อก ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น DCS2320
2
ไดรเวอร์
Download Driver Fuji Xerox Multifunction DocuCentre รุ่น DCS2320
22 มิ.ย. 2561 น.
ดาวน์โหลด
เวอร์ชั่น :
รายละเอียด : Windows 10, Windows 10 64bit, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 7 64bit, Windows 8 64bit, Windows 8.1 64bit, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Vista 64bit, Windows XP 64bit, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 64bit, Windows Server 2008 64bit, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
3
คู่มือผู้ใช้งาน
Fuji Xerox Multifunction DocuCentre รุ่น DCS2320
3 ก.ค. 2561 น.
ดาวน์โหลด
เวอร์ชั่น :
รายละเอียด :
ฟรีค่าจัดส่ง

ส่งฟรีทั่วไทย ไม่มีขั้นต่ำ

ศูนย์บริการและดูแลลูกค้า

มุ่งมั่นการบริการให้มีคุณภาพ

คุณภาพสินค้า

มั่นใจคุณภาพสินค้าที่นำออกมาวางขาย