SHARP Color Multifunction A3 รุ่น MX-4070N


รหัสสินค้า : MX-4070N, จำนวนสินค้า : ไม่ระบุ

278,114.00 THB (รวม Vat7%)

การจัดส่งสินค้า : ภายใน 3-5 วันทำการ

เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นสี คุณภาพระดับสูง สีสวยคมชัด มาพร้อมกับคุรสมบัติที่โดดเด่นอีกมากมาย ถ่ายเอกสารสี / พิมพ์เอกสารสีระบบเน็ตเวิร์ค / สแกนสีระบบเน็ตเวิร์ค / ระบบจัดเก็บเอกสารดิจิตอล หน้าจอการใช้งานแบบ 10.1” LCD ระบบสัมผัส แบบ W-SVGA สนใจติดต่อผู้ขาย โทร.086-341-8434 ,ID Line : @sumthai

 
 
  
ขอใบเสนอราคา

คุณสมบัติเครื่องถ่ายเอกสาร

 • 1. เครื่องถ่ายเอกสารสีระบบดิจิตอล สร้างภาพโดย ระบบ Digital Laser ให้ภาพสีธรรมชาติระบบผงหมึกแม่สี 4 สี Cyan Magenta Yellow Black
  2. ความเร็วในการถ่ายเอกสารสี 40 แผ่นต่อนาที, ความเร็วในการถ่ายเอกสารขาว-ดา 40 แผ่นต่อนาที (ขนาด A4)*1
  3. หน้าจอการใช้งานสี LCD ระบบสัมผัส แบบ W-SVGA ขนาด 10.1” ความละเอียด 1,024x600 จุดต่อตารางนิ้ว
  4. เครื่องรองรับกระดาษได้ตั้งแต่ขนาด A5 (5 ½” x 8 ½”) จนถึงขนาดใหญ่สุด SRA3 (12” x 18”)
  5. เครื่องสามารถรองรับปริมาณกระดาษได้รวม 650 แผ่น สามารถป้อนกระดาษได้ 2 ช่องทาง ประกอบด้วย ถาดบรรจุกระดาษ 550 แผ่น จานวน 1 ถาด และ ถาดป้อนกระดาษด้านข้าง 100 แผ่น จานวน 1 ถาด เพื่อความสะดวกในการถ่ายเอกสารลงบนกระดาษที่มีความหนา หรือ กระดาษขนาดพิเศษต่าง ๆ
  6. เครื่องสามารถเพิ่มปริมาณการรองรับกระดาษได้สูงสุดถึง 6,300 แผ่น (เมื่อติดตั้งถาดบรรจุกระดาษ 550 แผ่น x2 ถาด + ถาดป้อนกระดาษด้านข้าง 100 แผ่น + อุปกรณ์เสริมถาดกระดาษ 2,100 แผ่น + 3,000 แผ่น)
  7. สามารถถ่ายสาเนาลงบนกระดาษหนาที่ถาดได้ตั้งแต่ 60 แกรม ถึง 300 แกรม, ถ่ายสาเนาลงบนกระดาษหนาที่ถาดป้อนกระดาษด้านข้างได้ตั้งแต่ 55 แกรม ถึง 300 แกรม
  8. เครื่องสามารถถ่ายสาเนาโดยใช้ชุดป้อนต้นฉบับแบบ DSPF (Duplex Single Paper Feeding)
  9. มีชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติในตัวเครื่อง รองรับกระดาษหนาตั้งแต่ 35 แกรม ถึง 128 แกรม
  10. ระยะเวลาการอุ่นเครื่อง 10 วินาที
  11. หน่วยความจา (RAM) ขนาด 5 กิ๊กกะไบท์ (GB) copy/print shared
  12. หน่วยความจุ (HDD) ขนาด 500 กิ๊กกะไบท์ (GB)
  13. ขนาดเครื่อง (WxDxH) 616 x 660 x 838 มิลลิเมตร น้าหนักประมาณ 87 กิโลกรัม
  14. การใช้กระแสไฟฟ้า สูงสุด 1.84 กิโลวัตต์ (kW) 220 – 240 Volt, สูงสุด 1.44 กิโลวัตต์ (kW) 110 – 127 Volt
  15. สามารถรองรับการถ่ายสาเนาเอกสารต้นฉบับได้ถึงขนาด A3 (11” x 17”)
  16. สาเนาแผ่นแรกที่ความเร็ว 4.7 วินาทีสาหรับขาวดาและ 6.7 วินาทีสาหรับสี
  17. ตั้งจานวนการถ่ายสาเนาต่อเนื่องได้ตั้งแต่ 1- 9,999 แผ่น
  18. ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร/พิมพ์ ขาว-ดา 1200 x 1200 จุดต่อตารางนิ้ว, ถ่ายเอกสารสี 9,600 (เทียบเท่า) x 600 จุดต่อตารางนิ้ว และแยกระดับเฉดสีดาได้ถึง 256 ระดับ
  19. สามารถ ย่อ – ขยาย ด้วยระบบ Zoom ตั้งแต่ขนาด 25% - 400% (DSPF 25% - 200%) เพิ่ม หรือ ลดได้ครั้งละ 1%
  20. ปุ่มเลือกการย่อ-ขยาย ขนาดมาตรฐาน ซึ่งกาหนดไว้ถึง 11 ขนาด (25%, 50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200%, 400%)
  21. ชุดอ่านต้นฉบับอัตโนมัติรองรับปริมาณกระดาษได้ถึง 150 แผ่น (80 แกรม)
  22. สามารถจาลองหน้าจอเสมือนการใช้งานในฟังก์ชั่นถ่ายเอกสารบนคอมพิวเตอร์เครือข่ายได้ (Remote Front Panel)
  23. สามารถสั่งแสดงตัวอย่างและแก้ไขเอกสารการถ่ายเอกสารก่อนถ่ายเอกสารจริงผ่านหน้าจอ Control Panel ด้วยฟังก์ชั่น Preview
  24. สามารถเรียกดูตัวอย่างงานที่ต้องการพิมพ์จากหน้าจอ Control Panel
  25. สามารถเรียกดูตัวอย่างงานที่ต้องการแฟกซ์จากหน้าจอ Control Panel
  26. ระบบ XY Zoom เลือกการย่อ-ขยายเฉพาะส่วน สามารถเลือกการย่อขยายเฉพาะแนวนอน หรือ แนวตั้ง เพียงอย่างเดียวได้
  27. สามารถถ่ายเอกสารจากต้นฉบับทุกประเภท ลายเซ็น, รูปภาพ, ตรายาง, แผ่นพิมพ์เขียว, ต้นฉบับที่เขียนด้วยดินสอและสามารถถ่ายเอกสารจากวัตถุสามมิติ รวมทั้งการถ่ายเอกสารจากหนังสือโดยไม่ต้องแยกออกจากเล่ม
  28. ระบบปรับความเข้ม-จาง ของสาเนาได้ทั้งแบบอัตโนมัติ (Auto) และแบบ Text, Text/Printed photo, Printed photo, Text/Photo, Photo, Map, Pale-colour document รวมถึงสามารถปรับความเข้มจางในแต่ละแบบได้ 9 ระดับ
  29. สามารถถ่ายเอกสารสีเดียวได้ (Single Color) และถ่ายเอกสารสองสีได้ (Two Color)                                                                                                                                      30. สามารถถ่ายเอกสาร หรือ พิมพ์สาเนาสองหน้าได้ด้วยระบบ DSPF (Duplex Single Pass Feeder)
  31. ระบบ Dual Page Copy สามารถถ่ายเอกสาร ที่เป็นหน้าคู่ จะได้สาเนาแยกออกมา 2 แผ่น แผ่นละหน้าโดยอัตโนมัติ
  32. รองรับการใช้งานระบบป้อนข้อมูลโดยใช้บัตรพนักงานในรูปแบบ HID, MIFARE, PROXIMITY Reader
  33. มีระบบถ่ายเอกสารให้เป็นรูปเล่มหนังสือได้ (Booklet)
  34. มีระบบถ่ายเอกสารให้เป็นรูปเล่มหนังสือได้จากต้นฉบับที่เป็นหนังสือโดยไม่ต้องแยกต้นฉบับออกจากกัน (Book Copy)
  35. สามารถตั้งโปรแกรมเพื่อบันทึกการทางาน (Job Programs) ในโหมด Copy และ Image Send ได้ถึง 48 โปรแกรม
  36. มีระบบกลับข้อมูลต้นบับที่สแกน (Image Rotation) เพื่อให้ตรงกับสาเนาที่มีอยู่
  37. มีระบบลบขอบของสาเนาทางด้านขอบทั้งสี่ด้าน,สันกลาง,ด้านข้าง หรือเฉพาะทางส่วนที่ต้องการอย่างเดียวได้ (Erase)
  38. ระบบ Margin Shift สามารถเลื่อนระยะขอบของสาเนาได้ตั้งแต่ 0 – 20 มม. เพื่อให้มีพื้นที่สาหรับการเย็บเอกสาร หรือ การเจาะรูเอกสาร
  ทั้งด้านซ้าย,ขวา หรือทางด้านบน
  39. สามารถทาการถ่ายเอกสารจากต้นฉบับ 2 แผ่น หรือ 4 แผ่น หรือ 8 แผ่น ลงในสาเนาแผ่นเดียวได้ (Multi Shot)
  40. ระบบ B/W Reverse การปรับโทนสีของต้นฉบับที่สแกนแล้ว จากสีดาเป็นขาว หรือ ขาวเป็นดา
  41. ระบบ Auto Paper Selection เลือกถาดกระดาษอัตโนมัติ ตามขนาดของต้นฉบับ
  42. ระบบเลือกอัตราย่อ-ขยายอัตโนมัติเพื่อให้สามารถถ่ายเอกสารให้มีขนาดที่เหมาะกับกระดาษสาเนาที่ใช้ (Auto Magnification Selection)
  43. ระบบ Stamp สามารถทาการเพิ่มข้อความ, วันที่ลงบนสาเนาโดยระบุตาแหน่งที่ต้องการได้ 6 จุด
  44. ระบบ Watermark สามารถสร้างลายน้าลงบนงานเอกสารด้วยข้อความ เช่น Proof หรือรูปภาพ (Custom Image) ที่ต้องการลงบนเอกสารได้
  45. ระบบ Page Numbering สามารถใส่เลขหน้า โดยระบุตาแหน่งด้านบนหรือด้านล่างได้ ซึ่งระบบจะเรียงเลขหน้าให้อัตโนมัติ
  46. ระบบ Proof Copy กรณีต้องการถ่ายเอกสารหลายชุด สามารถทดลองถ่ายเอกสารตัวอย่างให้ดูก่อน แล้วจึงค่อยสั่งงานจริง
  47. ระบบ Photo Repeat สาหรับทาสาเนาซ้า เช่น นามบัตร เป็นต้น
  48. ระบบ Centering สามารถถ่ายต้นฉบับให้ลงกึ่งกลางของสาเนาได้อย่างพอดี
  49. ระบบ Slow Scan สาหรับป้องกันความเสียหายของต้นฉบับที่มีความบาง
  50. ระบบ Cover Insertion สามารถแทรกปกหน้า และ ปกหลังได้
  51. ระบบ Reserved Copy การจองงานล่วงหน้าเพื่อถ่ายเอกสารในขณะที่เครื่องทางาน
  52. ระบบ Electronic Sorting สามารถจัดเรียง หรือ แยกกลุ่มสาเนาได้อัตโนมัติ (ขาว-ดา & สี)
  53. เทคโนโลยี SOPM (Scan Once Print Many) สามารถอ่านต้นฉบับเพียงครั้งเดียวและทาสาเนาได้หลายแผ่น
  54. ระบบ Tap Copy สามารถถ่ายสาเนาลงบนกระดาษสาหรับทาเป็น Index กั้นแฟ้มเอกสารได้
  55. ระบบ Print Release สามารถรับงานจากเครื่องถ่ายเอกสารในเครือข่ายเดียวกัน รองรับสูงสุด 5 เครื่อง
  56. ระบบ Multi-Page Enlarge เป็นการขยายสาเนาโดยนาหลายๆแผ่นมาต่อกันได้ถึง A0 x 2 แผ่น
  57. ระบบ Mix Size Original สามารถถ่ายต้นฉบับที่มีหลายขนาดและสามารถเลือกสาเนาให้ตรงกับต้นฉบับได้
  58. ระบบ Transparency Insertion สามารถถ่ายแผ่นใสและสามารถมีกระดาษคั่นกลางระหว่างแผ่นได้เพื่อป้องกันการติดกันของแผ่นใส
  59. ระบบ Image Repeat สามารถถ่ายต้นฉบับโดยสาเนาทาซ้าให้อยู่ในแผ่นเดียว
  60. ระบบ Job Build สามารถอ่านต้นฉบับเก็บเข้าหน่วยความจากรณีมีต้นฉบับมีจานวนมากกว่าที่ชุดป้อนต้นฉบับรองรับและอีกทั้งยังต้องการสาเนาหลาย ๆ ชุดอีกด้วย
  61. ระบบ Mirror image สามารถถ่ายเอกสารโดยสาเนากลับด้านเสมือนส่องกระจก
  62. ระบบ A3 Full bleed*2 สามารถถ่ายเอกสารให้ลงกระดาษ A3W เพื่อทาปกหนังสือหรือต้องการสาเนาขนาด A3 เต็มพื้นที่
  63. ระบบ Original Count ระบบจะทาการนับจานวนแผ่นของต้นฉบับเพื่อความถูกต้องในการอ่านต้นฉบับ
  64. ระบบ Card shot สามารถถ่ายต้นฉบับขนาดบัตรประชาชนด้านหน้าและด้านหลัง และระบบจะจัดสมมาตรโดยไม่ต้องกลับกระดาษสาเนา
  65. ระบบ Sharpness สามารถถ่ายเอกสารและสามารถปรับระดับความนุ่มนวลหรือคมชัดของสาเนาได้ 5 ระดับ
  66. ระบบ Book Divide สามารถถ่ายเอกสารในรูปเล่มหนังสือทั้งเล่มโดยผ่านชุดอ่านต้นฉบับอัตโนมัติให้สาเนาแยกแผ่นออกมาเป็นกระดาษ A4 ได้                                                              67. ระบบ Hidden pattern copy สามาถซ่อนข้อความที่ต้องการได้ในสาเนาเมื่อสาเนาถูกนาไปทาซ้า ข้อความที่ซ่อนไว้จะปรากฏออกมา
  68. ระบบ Track information print สามารถระบุให้สาเนาแสดงข้อความของ ชื่อผุ้ใช้งาน วันเวลาที่ใช้งานให้ปรากฏในสาเนาได้
  69. ระบบ Skip blank page สามารถถ่ายเอกสารโดยข้ามหน้าว่างอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความเร็วในถ่ายเอกสาร
  70. ระบบปรับแต่งสีได้ทั้งระบบ RGB, CMYK (Color Adjustment)
  71. สามารถตั้งรหัสเฉพาะผู้ใช้ได้ถึง 1,000 รหัส (Account) และสามารถกาหนดสิทธิการใช้งานให้กับผู้ใช้ได้ โดยตั้งเป็นรหัสตัวเลขหรือชื่อผู้ใช้พร้อมรหัสได้
  72. ระบบ User Control ที่สามารถกาหนดสิทธิในการใช้งานให้กับผู้ใช้ซึ่งกาหนดได้ทั้งภาษาและฟังก์ชั่นการใช้งาน
  73. ระบบเลือกสลับถาดกระดาษอัตโนมัติในกรณีกระดาษสาเนามีขนาดเดียวกันเพื่อความสะดวกและความต่อเนื่องในการทางาน
  74. สามารถเข้าเล่มสาเนาได้อัตโนมัติโดยติดตั้ง Finisher (อุปกรณ์เสริม)
  75. ระบบ Toner Save ช่วยประหยัดหมึก
  76. มีสัญญาณไฟเตือนสีแดงโดยอัตโนมัติ เมื่อกระดาษติด, กระดาษหมด, ผงหมึก มีปริมาณน้อย หรือเมื่อถึงกาหนดที่จะต้องตรวจรักษาเครื่อง ฯลฯ
  77. มีภาพสัญลักษณ์แสดงวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นสาหรับผู้ใช้งาน กรณีกระดาษติด
  78. รองรับการใช้งานการสั่งพิมพ์และสแกนด้วยอุปกรณ์ Smartphone และ Tablet ระบบปฏิบัติการ iOS & Android
  79. รองรับเทคโนโลยี Motion sensor ตรวจจับความเคลื่อนไหวเมื่อผู้ใช้เข้าใกล้เครื่อง เพื่อปลุกให้เครื่องกลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที แม้อยู่ในโหมด sleep และยังกลับเข้าสู่โหมด sleep อัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า
  80. เชื่อมต่อระบบการจัดการข้อมูลเอกสารผ่านระบบ Cloud & Mobile *3
  หมายเหตุ *1 ใช้กับ Long-edge feeding
  *2 ต้องเพิ่มอุปกรณ์เสริม MX-TR19 (Exit Tray unit)
  *3 ต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริม MX-AMX2                                                                                           

          

คุณสมบัติในการพิพม์

 • 1. เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ ความละเอียดในการพิมพ์ขาว-ดา 1200 x 1200 จุดต่อตารางนิ้ว, และพิมพ์สี 600 x 600
  จุดต่อตารางนิ้ว, 9,600 (equivalent) x 600 จุดต่อตารางนิ้ว*2
  2. ความเร็วในการพิมพ์เอกสาร 40 แผ่นต่อนาที (ขาว-ดา & สี)
  3. สามารถพิมพ์เอกสารได้ตั้งแต่ขนาด A5 (5 ½” x 8 ½” ) – A3 (11” x 17”)
  4. สามารถพิมพ์เอกสารได้ด้วยกระดาษธรรมดา, กระดาษหนา, กระดาษสี, กระดาษรีไซเคิล, Label, แผ่นใส (Transparency)
  5. หน่วยความจามาตรฐาน (RAM) ขนาด 5 กิ๊กกะไบท์ (GB) และ HDD 500 GB
  6. รองรับระบบปฏิบัติการต่างๆได้แก่ Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2012 R2, Window Vista®, Window® 7, Window® 8.1, Window® 10, Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11
  7. พอร์ตสาหรับการเชื่อมต่อ แบบ USB2.0 (host, high-speed) และ Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T
  8. เทคโนโลยี SOPM (Scan Once Print Many) สามารถอ่านต้นฉบับเพียงครั้งเดียวและสั่งพิมพ์ได้หลายแผ่น
  9. ระบบ DSPF (Duplex Single Pass Feeder) ช่วยให้สามารถพิมพ์เอกสาร 2 หน้าได้
  10. ระบบ N-up สามารถพิมพ์เอกสาร 2 ,4 ,6 ,8 ,9 ,16 หน้า ลงในเอกสารฉบับเดียว และ N-up Repeat พิมพ์เอกสาร 2 ,4 ,6 ,8 ,9 ,16 หน้าลงในเอกสารฉบับเดียว
  11. ระบบ Paper Output Tray Selection สามารถกาหนดทางออกของกระดาษสาเนาได้ 2 ช่องทาง (ติดตั้งอุปกรณ์เสริม MX-TR19)
  12. สามารถสั่งพิมพ์ ย่อ –ขยาย ได้ตามขนาดของกระดาษสาเนาที่ใช้ (Fit To Page)
  13. ระบบ Job Retention สามารถสั่งพิมพ์งานไปพักหรือเก็บไว้ใน HDD ของเครื่องได้
  14. ระบบ Password พิมพ์งานโดยใส่รหัสเพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย
  15. ระบบ สามารถสั่งพิมพ์ลายน้า (Watermarks) ลงบนสาเนาได้
  16. ระบบ Job offset output สามารถแยกเอกสารจากการพิมพ์ของแต่ละชุด เพื่อไม่ให้เอกสารปะปนกัน
  17. ระบบ Direct Print เป็นการสั่งพิมพ์งานผ่าน USB Memory โดยตรงผ่านทางหน้าจอ Control Panel สามารถพิมพ์งานเอกสารโดยไม่ต้องใช้ Printer Driver โดยสามารถรองรับไฟล์ TIFF, JPEG, PCL, PDF, Encrypted PDF, Compact PDF, Compact PDF/A, PS, Office Word, Excel, PowerPoint, PNG
  18. ระบบ Different Paper Setting สามารถสั่งพิมพ์งานเอกสารครั้งเดียวจากถาดกระดาษที่แตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะกับงานเอกสาร
  19. ระบบ Direct Print - Email ซึ่งระบบจะตรวจสอบอีเมล์และไฟล์ที่แนบมา เช่น .PCL, .PS, .PDF, TIFF จะทาการพิมพ์ไฟล์แนบโดยไม่ต้องใช้ Printer Driver
  20. Notify Job End ระบบที่จะมีหน้าต่าง Pop-up แสดงสถานะเมื่องานเอกสารที่สั่งพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว บนหน้าจอคอมพิวเตอร์
  21. ระบบ Multi Pamphlet เพื่อการสั่งงานพิมพ์จากต้นฉบับจานวนมากกว่า 1 ไฟล์ให้ออกมาเป็นรูปเล่ม
  22. ระบบ Tap Print ในกรณีที่ต้องการทา Indexให้กับแฟ้มเอกสาร
  23. ระบบ Tandem เพื่อกระจายการทางานในกรณีที่มีการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร 2 เครื่อง
  24. ระบบ Print release สามารถสั่งพิมพ์และรับงานจากเครื่องพิมพ์อื่นได้ โดยเครื่องภายในเครือข่ายเดียวกัน สูงสุด 5 เครื่อง
  25. ระบบ Cover / Insert Print เพื่อทาปกและแทรกงานเอกสารในเวลาเดียวกัน
  26. ระบบ Transparency Interleave เป็นการพิมพ์แผ่นใสโดยให้มีกระดาษขาวรอง
  27. ระบบ Poster Print เป็นการพิมพ์งานให้แบบขยายใหญ่โดยนามาต่อกันหลายๆแผ่น
  28. ระบบ Proof Print เป็นการสั่งพิมพ์งานตัวอย่างกรณีกาหนดจานวนไว้หลายๆชุดเพื่อป้องการผิดพลาดของงาน
  29. ระบบ NAS รองรับการทา Share Drive สามารถดูและถ่ายสาเนาเอกสาร PDF จาก Share Drive ได้
  30. ระบบ Network tandem Print สามารถให้เครื่องพิมพ์ 2 เครื่องช่วยกันทางานในเวลาที่พร้อมกัน                                                                                                                        31. ระบบ Web Submit Print สามารถสั่งพิมพ์งานผ่านหน้าเวบภายในตัวเครื่องพิมพ์โดยไม่ต้องติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์
  32. ระบบสั่งพิมพ์เพื่อเน้นคุณภาพงานสี ICC Profile เพื่อรองรับงานสีให้มีคุณภาพตามต้องการตัวอย่าง Gamma 1.6,1.8, 2.0, 2.2, 2.6, 3.0
  33. ระบบ CMYK Simulation เพื่อปรับค่าสีของสาเนาให้เสมือนค่าสีที่แสดงบนหน้าจอภาพคอมพิวเตอร์
  34. ระบบ Chapter Inserts แทรกหน้าเอกสารว่างไว้ที่หน้าก่อนหน้าแรกของบทเอกสารและแบ่งแยกหน้าแรกของบทให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
  35. ระบบ 90 degrees rotation สามารถสั่งงานในรูปแบบของการหมุนภาพเพื่อให้ตรงกับกระดาษของสาเนา
  36. ระบบ Auto Job Control Review ระบบยืนยันรหัสก่อนการสั่งพิมพ์ ในกรณีเครื่องพิมพ์มีการตั้งรหัสการใช้งาน เพื่อยืนยันความถุกต้องของผู้ใช้
  37. ระบบ A0 & A1 fit page สามารถย่อต้นฉบับขนาด A0 หรือ A1 ให้ลงพอดีกับกระดาษสาเนาที่มีการเลือกไว้โดยอัตโนมัติ
  38. ระบบ Use driver to render JPEG ในกรณีที่ต้นฉบับมีรูปแบบไฟล์ JPEG ภาษาในการสั่งพิมพ์มีระบบประมวลผลให้คุณภาพของสาเนามีคุณภาพดีขึ้น
  39. ระบบ Print Position สามารถเลือกตาแหน่งในการพิมพ์เอกสารได้
  40. ระบบ Print Policy ในกรณีเครื่องพิมพ์มีการใช้รหัสระบบจะบังคับไม่ให้ผุ้ใช้งานแก้ไขรหัสของตนเองได้
  41. ระบบ User profile สามารถบันทึกการตั้งค่าและการเลือกระบบการพิมพ์เอกสารไว้เป็นโปรไฟล์ส่วนบุคคลได้
  42. ระบบ Toner Save สามารถสั่งพิมพ์เอกสารโดยช่วยประหยัดหมึกกว่าการพิมพ์ปกติ
  43. ระบบ Trapping สามารถสั่งพิมพ์เอกสารโดยเลือกลบหรือไม่ลบขอบสีขาวของตัวอักษรได้
  44. ระบบ Sharpness สามารถสั่งพิมพ์เอกสารและสามารถปรับระดับความนุ่มนวลหรือคมชัดของสาเนาได้ 5 ระดับ
  45. ระบบ Print and Send สามารถสั่งพิมพ์และส่งไปยังปลายทางที่ต้องการที่มีการบันทึกไว้ใน Address book ของเครื่องพิมพ์ได้ในการสั่งพิมพ์เพียงครั้งเดียว
  46. ระบบ RET Support สามารถเลือกความละเอียดในการพิมพ์ให้เป็น 9,600 (equivalent) x 600*2 ได้
  47. โปรโตคอลในการสั่งพิมพ์ TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (Netware), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)
  48. ภาษาในการสั่งพิมพ์ PCL6, Adobe® PostScript® 3TM รองรับภาษา PCL 80 Fonts, PS 139 Fonts
  49. สามารถสั่งพิมพ์จากอุปกรณ์เสริม Smartphone และ Tablet ได้จากระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ซึ่งสามารถเลือกได้ทั้งในแบบหนึ่งหน้าและสองหน้า รองรับไฟล์ MS Office
  หมายเหตุ
  *2 ใช้งานที่ Smoothing Mode

 

คุณสมบัติสแกนเนอร์

 • 1. เป็นระบบสแกนเนอร์สี Push scan (via control panel) สั่งสแกนเอกสารจากหน้าจอเครื่องถ่ายและ Pull Scan
  (TWAIN-compliant application) สามารถสั่ง TWAIN โดยผ่านโปรแกรมที่ใช้สแกน
  2. ความละเอียดในการสแกนสูงสุด 600 x 600 dpi ทั้งสีและขาว-ดา
  3. เลือกคุณภาพงานสแกนได้ทั้ง สี และ ขาว-ดา
  4. ความเร็วในการสแกนต้นฉบับหน้าเดียวสูงสุด 100 แผ่น/นาที สองหน้าสูงสุด 200 แผ่น/นาที ในรูปแบบ สีและขาว-ดา
  5. ชุดอ่านต้นฉบับอัตโนมัติรองรับได้สูงถึง 150 แผ่น
  6. สามารถสแกนเอกสารหน้าหลังได้โดยอัตโนมัติ
  7. มีระบบ Mix size original scan สแกนงานโดยต้นฉบับที่มีขนาดต่างกันได้
  8. ความละเอียดในการสแกน Push scan 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi & Pull scan 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi
  9. รูปแบบในการสแกน TIFF, PDF, PDF/A, encrypted PDF, compact PDF*3, JPEG*3 , XPS, searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF)
  10. สามารถตั้งรายชื่อได้ 2,000 รายชื่อ
  11. สามารถตั้งปลายทาง (E-mail, Network Folder, FTP, Desktop, FAX Number) ได้มากกว่า 1 ปลายทาง ใน 1 รายชื่อ
  12. สามารถรวมกลุ่มของรายชื่อได้ 500 กลุ่ม
  13. สามารถสแกนไปยังรายชื่อหรือกลุ่มของรายชื่อได้มากกว่าสองรายชื่อหรือสองกลุ่มขึ้นไปพร้อมกัน
  14. สามารถตั้งโปรแกรมที่ใช้งานประจาของงานสแกนได้ 48 โปรแกรมเพื่อความสะดวกในการใช้งานสแกนหลายรูปแบบ
  15. มี Sharpdesk v.3.5 ช่วยจัดงานเอกสารในส่วนของงานสแกน
  16. มี Network Scanner Tools ช่วยจัดการรายชื่อในส่วนงานสแกน
  17. สามารถสแกนไปยังต้นหมายปลายทางได้ทั้ง E-mail, desktop, FTP server, Network Folder, USB memory, Internet fax*4 ,
  PC-Internet fax transmission *4
  18. ระบบ Scan to Me สามารถสแกนไปยัง E-Mail ของผู้ใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องเลือกปลายทาง (เมื่อเครื่องพิมพ์เปิดใช้งานรหัสผู้ใช้)
  19. ระบบ Multicrop Scan สามารถสแกนนามบัตรได้ครั้งละหลายใบพร้อมกัน โดยไฟล์ที่ได้รับจะได้เป็นขนาดนนามบัตรจริง (รองรับหลายขนาดในครั้งเดียว)
  20. ระบบ Broadcasting สามารถสแกนเอกสารไปปลายทางหลายๆ ปลายทางในการสั่งสแกนเอกสารเพียงครั้งเดียว
  21. ระบบ Job Build สามารถสแกนเอกสารต้นฉบับที่มีปริมาณมากกว่า 100 แผ่นสูงสุดที่ 500 แผ่นได้
  22. ระบบ Sending Restriction สามารถจากัดขนาดไฟล์ในการสแกนเอกสาร กรณีเน็ตเวิร์คมีการจากัดขนาดในการส่งได้
  23. ระบบ Timer Transmission สามารถตั้งเวลาในการส่งเอกสารได้ โดยสามารถสแกนไว้ก่อน เครื่องจะส่งเมื่อถึงเวลาที่กาหนดไว้
  24. ระบบ Verify Stamp ตรวจสอบการสแกนเอกสารโดยมีการประทับสัญลักษณ์เพื่อแสดงว่าเอกสารดังกล่าวได้มีการสแกนเรียบร้อยแล้ว
  25. ระบบ Blank Page Scan สามารถสแกนข้ามหน้าเอกสารเปล่า โดยไฟล์ที่สแกนจะไม่รวมหน้าดังกล่าวบันทึกเข้าไปในไฟล์ที่สแกน
  26. ระบบ Drop out colour สามารถสแกนเฉพาะตัวอักษรได้
  27. ระบบ Preview สามารถแสดงตัวอย่างงานสแกนก่อนที่จะทาการส่งจริงเพื่อยืนยันงานสแกนได้
  28. ระบบ Original Count สาหรับนับจานวนแผ่นของต้นฉบับเพื่อยืนยันว่ามีปริมาณที่ถูกต้อง
  29. ระบบ Resend สามารถเรียกชื่อปลายทางย้อนหลังล่าสุดได้ไม่ต่ากว่า 50 รายการ
  30. ระบบ Direct SMTP โดยที่สามารถส่งข้อมูลไปยังอีกเครื่อง โดยไม่ต้องผ่านระบบ Mail Server
  31. ระบบ Direct Entry สาหรับการสแกนไปยัง E-mail สามารถพิมพ์ชื่อ E-mail ปลายทางได้โดยตรง (ผ่าน Touch Screen Keyboard)
  32. ระบบ Scan to E-mail สามารถเพิ่ม Subject, File name, Reply to, CC, BCC ได้เสมือนส่ง E-mail ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์                                                                                  33. ระบบ Network TWAIN สามารถรองรับโปรแกรมที่ต้องการสแกนเอกสารด้วยระบบ TWAIN ทั่วไปได้
  34. สามารถสั่งสแกนโดยตรงได้จากอุปกรณ์ Smartphone และ Tablet ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android
  หมายเหตุ
  *3 Colour/grayscale only
  *4 ต้องเพิ่มอุปกรณ์เสริม MX-FWX1

 

คุณสมบัติ fax ( option )

 • 1. เครื่องโทรสารระบบเลเซอร์ ด้วยเทคโนโลยี Super G3 ส่งเอกสารได้ด้วยความเร็ว 2 วินาทีต่อแผ่น *5
  ความเร็วโมเด็มสูงสุด 33,600 bps
  2. ระบบการบีบอัดข้อมูลแบบ MH/MR/MMR/JBIG
  3. สามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่ขนาด A3 (11” x 17”) ถึง A5 (5 ½” x 8 ½”)
  4. ส่งเอกสารด้วยความละเอียดได้สูงสุดถึง Ultra Fine (406.4 x 391 dpi) และ Standard (203.2 x 97.8 dpi)
  5. ปรับค่าเฉดสีดาได้ 256 ระดับ
  6. สามารรับแฟกซ์โดยเอกสารจะอยู่ในรูปแบบไฟล์เพื่อไปเก็บยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ในรูปแบบ TIFF, PDF
  7. สามารรับแฟกซ์โดยเอกสารจะอยู่ในรูปแบบไฟล์เพื่อไปเก็บยังฮาร์ดดิสก์ของตัวเครื่อง และสามารถค้นหาได้ภายในระบบเครือข่าย
  8. หน่วยความจา 1 กิ๊กกะไบท์ (GB)
  9. ระบบ ECM (Error Correction Mode) ช่วยให้การส่งเอกสารในขณะที่สัญญาณโทรศัพท์มีความชัดเจนน้อย
  10. ระบบโทรออกแบบปุ่มเดียว (one touch) 2,000 หมายเลข และ โทรออกแบบกลุ่ม 500 กลุ่ม
  11. หน่วยความจาการส่ง-รับ เอกสาร กรณีที่กระดาษหมด หมึกหมด
  12. สามารถส่งเอกสารจากเครื่อง PC ทาให้ไม่สิ้นเปลืองการพิมพ์เอกสารก่อนการส่ง
  13. ระบบ Anti-Junk Fax สามารถป้องกันโทรสารขยะต่าง ๆ
  14. ระบบ Relay Broadcast เลื่อนเวลาส่ง
  15. ระบบ Pooling ดึงเอกสารโดยเครื่องปลายทางได้
  16. สามารถสแกนส่งเอกสาร 2 หน้าได้ในครั้งเดียวและสามารถรับเอกสารเป็น 2 หน้าอัตโนมัติเพื่อประหยัดกระดาษ
  17. ระบบ Preview/thumbnail สามารถแสดงข้อมูลแฟกซ์ที่รับเข้ามาเป็นภาพตัวอย่าง และตัวอย่างแฟกซ์ที่ส่งออกได้เช่นกัน
  18. ระบบ PC-Internet Fax*6, Internet Fax *6
  หมายเหตุ *5 ตามมาตรฐาน SHARP (ขนาด A4, พื้นที่พิมพ์ข้อความ 6%) ใช้ความละเอียดมาตรฐานในโหมด Super G3/G3 ความเร็วข้อมูล 33,600 bps บีบข้อมูลแบบ JBIG
  *6 ต้องเพิ่มอุปกรณ์เสริม MX-FWX1

 

อุปกรณ์เสริม

 • 1. MX-DE25: ตู้รองเครื่องพร้อมถาดป้อนกระดาษ 1 ถาด
  ไม่สามารถติดตั้งคู่กับอุปกรณ์เสริม MX-DE26/27/28/29
  - ถาดบรรจุกระดาษ: 550 แผ่น
  - ขนาดกระดาษ: A5 ถึง SRA3
  - รองรับกระดาษ: ความหนาตั้งแต่ 60 แกรม ถึง 300 แกรม
  2. MX-DE26: ตู้รองเครื่องพร้อมถาดป้อนกระดาษ 2 ถาด
  - ไม่สามารถติดตั้งคู่กับอุปกรณ์เสริม MX-DE25/27/28/29
  - ถาดบรรจุกระดาษ: 2 x 550 แผ่น
  - ขนาดกระดาษ: A5 ถึง SRA3
  - รองรับกระดาษ: ความหนาตั้งแต่ 60 แกรม ถึง 300 แกรม
  3. MX-DE27: ตู้รองเครื่องพร้อมถาดป้อนกระดาษ 3 ถาด
  - ไม่สามารถติดตั้งคู่กับอุปกรณ์เสริม MX-DE25/26/28/29
  - ถาดบรรจุกระดาษ: 3 x 550 แผ่น
  - ขนาดกระดาษ: A5 ถึง SRA3
  - รองรับกระดาษ: ความหนาตั้งแต่ 60 แกรม ถึง 300 แกรม
  4. MX-DE28: ตู้รองเครื่องพร้อมถาดป้อนกระดาษ 3 ถาด
  - ไม่สามารถติดตั้งคู่กับอุปกรณ์เสริม MX-DE25/26/27/29
  - ถาดบรรจุกระดาษ: 550 + 2,100 แผ่น
  - ขนาดกระดาษ: A5 ถึง SRA3
  - ปริมาณถาดรับกระดาษ: ถาดกระดาษบน 550 แผ่น, ถาดกระดาษขวาล่าง 900 แผ่น, ถาดกระดาษซ้ายล่าง 1,200 แผ่น
  - รองรับกระดาษ: ความหนาตั้งแต่ 60 แกรม ถึง 300 แกรม
  5. MX-DE29: ตู้รองเครื่องแบบเตี้ยพร้อมถาดป้อนกระดาษ 1 ถาด
  - ไม่สามารถติดตั้งคู่กับอุปกรณ์เสริม MX-DE25/26/27/28
  - ถาดบรรจุกระดาษ: 550 แผ่น
  - ขนาดกระดาษ: A5 ถึง SRA3
  - รองรับกระดาษ: ความหนาตั้งแต่ 60 แกรม ถึง 300 แกรม
  6. MX-LC17: ตู้บรรจุกระดาษขนาดใหญ่
  - ถาดบรรจุกระดาษ: 3,000 แผ่น
  - ขนาดกระดาษ: A4, B5
  - รองรับกระดาษ: ความหนาตั้งแต่ 60 แกรม ถึง 220 แกรม
  7. MX-TR19: ถาดรับกระดาษสาเนา (ด้านข้าง)
  - ขนาดกระดาษ: SRA3 ถึง A5
  - จานวนกระดาษ: 100 แผ่น
  8. MX-TR20: ถาดแยกรับกระดาษสาเนา
  - ขนาดกระดาษ: SRA3 ถึง A5
  - จานวนกระดาษ: 100 แผ่น                                                                                                                                                                                                                  9. MX-LT10: ถาดรองรับกระดาษด้านข้างแบบยาว
  - ขนาดกระดาษ: A3 ถึง A5
  - จานวนกระดาษ: 1 แผ่น (ความยาวสูงสุด 1,300 mm.)
  10. MX-FN27: เครื่องจัดเรียงชุดพร้อมเย็บลวด
  - ขนาดกระดาษ: A3 ถึง B5*7 (เมื่อใช้ลวดเย็บ)
  - รองรับปริมาณกระดาษ: 30 ชุด/ 500 แผ่น
  - เย็บลวดสูงสุด: 50 แผ่น (A4, B5*7) และ 30 แผ่น (A3, B4)
  - ตาแหน่งการเย็บลวด: 3 รูปแบบ
  11. MX-FN28: เครื่องจัดเรียงชุดพร้อมเย็บลวด
  - ถาดรับกระดาษ: 1,000 แผ่น
  - ขนาดกระดาษ: A3W ถึง B5 (เมื่อใช้ลวดเย็บ)
  - รองรับปริมาณกระดาษ: 100 ชุด/ 1,000 แผ่น (A4)
  - เย็บลวดสูงสุด: 50 แผ่น (A4, B5) และ 30 แผ่น (A3, B4)
  - ตาแหน่งการเย็บลวด: 3 รูปแบบ
  12. MX-FN29: เครื่องจัดเรียงชุดพร้อมเย็บลวดและพับกระดาษ
  - ถาดรับกระดาษ: 1,000 แผ่น
  - ขนาดกระดาษ: A3W ถึง B5 (เมื่อใช้ลวดเย็บ)
  - รองรับปริมาณกระดาษ: 100 ชุด/ 1,000 แผ่น (A4)
  - เย็บลวดสูงสุด: 50 แผ่น (A4, B5) และ 30 แผ่น (A3, B4)
  - ถาดรับการพับ: 20 ชุด (ชุดละ 1-5 แผ่น), 10 ชุด (ชุดละ 6-10 แผ่น), 7 ชุด (ชุดละ 11-15 แผ่น)
  - ตาแหน่งการเย็บ: 3 รูปแบบ
  13. MX-FN30: เครื่องจัดเรียงชุดพร้อมเย็บลวด
  - ถาดรับกระดาษ: 3,000 แผ่น (A4, B5)
  - ขนาดกระดาษ: A3W ถึง B5*7 (เมื่อใช้ลวดเย็บ)
  - รองรับปริมาณกระดาษ: 200 ชุด/ 3,000 แผ่น (A4, B5)
  - เย็บลวดสูงสุด: 65 แผ่น (A4*8, B5*8)
  - ตาแหน่งการเย็บ: 3 รูปแบบ
  14. MX-FN31: เครื่องจัดเรียงชุดพร้อมเย็บลวดและพับกระดาษ
  - ถาดรับกระดาษ: 3,000 แผ่น (A4, B5)
  - ขนาดกระดาษ: A3W ถึง B5*7 (เมื่อใช้ลวดเย็บ)
  - รองรับปริมาณกระดาษ: 200 ชุด/ 3,000 แผ่น (A4, B5)
  - เย็บลวดสูงสุด: 65 แผ่น (A4*8, B5*8)
  - ถาดรับการพับ: 25 ชุด (ชุดละ 1-5 แผ่น), 15 ชุด (ชุดละ 6-10 แผ่น), 10 ชุด (ชุดละ 11-15 แผ่น)
  - ตาแหน่งการเย็บ: 3 รูปแบบ
  15. MX-PN14B/C/D: ชุดเจาะรู กระดาษหนา 55 ถึง 300 แกรม (ใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริม MX-FN27)
  - MX-PN14B: 2 หรือ 3 รู
  - MX-PN14C: 2 หรือ 4 รู
  - MX-PN14D: 4 รู กว้าง                                                                                                                                                                                                                      16. MX-PN15B/C/D: ชุดเจาะรู กระดาษหนา 55 ถึง 300 แกรม (ใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริม MX-FN28/ MX-FN29)
  - MX-PN14B: 2 หรือ 3 รู
  - MX-PN14C: 2 หรือ 4 รู
  - MX-PN14D: 4 รู กว้าง
  17. MX-PN16B/C/D: ชุดเจาะรู กระดาษหนา 55 ถึง 300 แกรม (ใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริม MX-FN30/ MX-FN31)
  - MX-PN14B: 2 หรือ 3 รู
  - MX-PN14C: 2 หรือ 4 รู
  - MX-PN14D: 4 รู กว้าง
  18. MX-RB25: ชุดรองรับกระดาษ
  19. MX-FX15: แผงวงจรเพิ่มความสามารถ FAX
  - การสื่อสาร MH/MR/MMR/JBIG
  - โปรโตคอล Super G3
  - โมเด็ม เร็ว 33,600 bps to 2,400 bps
  20. MX-PF10: อุปกรณ์เสริม Barcode Font
  21. AR-SU1: อุปกรณ์เสริม Stamp
  22. MX-FWX1: อุปกรณ์เสริม Internet Fax
  23. MX-FR52U: อุปกรณ์เพิ่มความสามารถ Data Security Kit
  24. MX-USX1/USX5: SHARPDESK Ver3.5 1/5 License kit
  25. MX-US10/50/A0: SHARPDESK Ver3.5 10/50/100 License kit
  26. MX-AMX1: อุปกรณ์เสริมเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยี XML (Application Integration)
  27. MX-AMX2: อุปกรณ์เสริมเชื่อมต่อระบบการทางานแบบ Web Service
  28. MX-AMX3: อุปกรณ์เสริมเชื่อมต่อระบบบัญชีผู้ใช้ของระบบคอมพิวเตอร์ภายนอก
  หมายเหตุ *7 เฉพาะที่ป้อนกระดาษแบบยาวที่สามารถรองรับกระดาษ A4 & B5
  *8 ใช้กับที่ป้อนกระดาษแบบยาว

          

Fast and Fuss-Free MFPs to Streamline Your Business

 • เครื่องถ่ายเอกสารระบบมัลติฟังก์ชั่นสี
 • ถ่ายเอกสารสี / พิมพ์เอกสารสีระบบเน็ตเวิร์ค / สแกนสีระบบเน็ตเวิร์ค / ระบบจัดเก็บเอกสารดิจิตอล / แฟกซ์ (อุปกรณ์เสริม)
 • ความเร็วถ่ายเอกสาร 40 แผ่น/นาที  (สี/ขาวดำ)
 • หน้าจอการใช้งานแบบ 10.1” LCD  ระบบสัมผัส แบบ W-SVGA
 • ชุดอ่านต้นฉบับอัตโนมัติรองรับได้สูงถึง 100 แผ่น/ครั้ง
 • หน่วยความจำ(RAM) ขนาด 5 GB, หน่วยความจุ (HDD) ขนาด 500 GB

รับประกันเครื่อง 1 ปี หรือ 100000 แผ่น ( ยกเว้นวัสดุสิ้นเปลือง)

บริการตรวจเช็ค ทำความสะอาดเครื่อง ฟรี เดือนละ 1 ครั้ง ( ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทซัมฯ) 

บริการ onsite service 

บริการจัดส่ง ฟรี  ( กรุงเทพฯ ปริมณฑล)

บริการติดตั้งลง Driver ฟรี 

มีบริการด่วนแจ้งซ่อมผ่าน call center and hotline mobile

มีบริการแจ้งปัญหาต่างๆผ่าน web site  www.sumthai.com

Item MX-4070N
Printing Resolution 1,200 x 1,200 dpi
Scan Resolution 600 x 600 dpi
Paper Weight 60-300 gsm
Dimensions 616 x 660 x 838 mm
Weight 87 kg
Print Speed 40 ppm
Scan Speed ppm

#
ประเภทไฟล์
ไฟล์
วันที่สร้าง
ดาวน์โหลด
1
แคตตาล็อก
Download catalog SHARP เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นสี รุ่น MX-4070N
26 มิ.ย. 2561 น.
ดาวน์โหลด
เวอร์ชั่น : 1.0
รายละเอียด : แคตตาล็อก เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นสี ยี่ห้อ Sharp รุ่น MX-4070N
2
แคตตาล็อก
catalog SHARP Color Multifunction A3 รุ่น MX-4070N
29 มิ.ย. 2561 น.
ดาวน์โหลด
เวอร์ชั่น : 1.0
รายละเอียด : แคตตาล็อก เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นสี ยี่ห้อ Sahrp รุ่น MX-4070N
ฟรีค่าจัดส่ง

ส่งฟรีทั่วไทย ไม่มีขั้นต่ำ

ศูนย์บริการและดูแลลูกค้า

มุ่งมั่นการบริการให้มีคุณภาพ

คุณภาพสินค้า

มั่นใจคุณภาพสินค้าที่นำออกมาวางขาย