โปรโมชั่น
  • MX-M4050
  • MX-M4050

เครื่องถ่ายเอกสาร มัลติฟังก์ชัน ระบบเลเซอร์ ยี่ห้อ sharp MX-M4050

รหัสสินค้า : MX-M4050, จำนวนสินค้า : 2

ลดราคา 79,000.00 THB

จาก: 110,000.00 THB

ราคายังไม่รวม vat7%

การจัดส่งสินค้า : 1-2 วัน , คะแนน : -

เป็นเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชันขาวดำ ขนาด A3 ของ SHARP รุ่นใหมล่าสุด  เป็นเครื่องที่มีความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที รองรับการใช้งานได้ 4 แแบบ copy , print , color scan , fax (Option) Network , wifi ทนทาน ราคาถูก ประหยัด คุ้มค่า  หน้าจอสีระบบแบบสัมผัสขนาดใหญ่ 10.1 นิ้วปรับหน้าจอได้ใช้งานง่าย , หน่วยความจำ(RAM 6 GB) (HD 500 GB) สินค้าราคาพิเศษโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัด  

สนใจซื้อหรือเช่าใช้ติดต่อผู้ขาย Add Line: sumonline01 หรือโทร 082-474-1989 

 
 
 

คุณสมบัติเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP Digital Multifunctional System MX-M4050

1.เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล สร้างภาพโดย ระบบ Laser ให้ความคมชัดสูงถึง 600x600 จุดต่อตารางนิ้ว
และแยกระดับเฉดสีดาได้ถึง 256 ระดับ แท่นวางต้นฉบับอยู่กับที่ในขณะถ่ายเอกสาร
2.สาเนาแผ่นแรกที่ความเร็ว 4.5 วินาที
3.ระยะเวลาอุ่นเครื่อง 14 วินาทีหรือน้อยกว่า
4.ความละเอียด 600 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว และแยกระดับได้ถึง 256 ระดับ
5.ความเร็วในการถ่ายเอกสารขาว-ดา 40 แผ่นต่อนาที (ขนาด A4)
6.ชุดอ่านต้นฉบับอัตโนมัติรองรับได้สูงถึง 100 แผ่น/ครั้ง
7.ตั้งจานวนการถ่ายสาเนาได้ตั้งแต่ 1- 9999 แผ่น
8.หน่วยความจา (RAM) ขนาด 5 กิ๊กกะไบท์ (GB)
9.มีชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติในตัวเครือง รองรับกระดาษหนาตังแต่ 35 แกรม ถึง 128 แกรม
10.หน่วยความจุ (HDD) ขนาด 500 GB
11.หน้าจอการใช้งานสี LCD ระบบสัมผัส แบบ W-SVGA ขนาด 10.1” ความละเอียด 1,024x600 จุดต่อตารางนิ
12.สามารถจาลองหน้าจอเสมือนการใช้งานในฟังก์ชั่นถ่ายเอกสารบนคอมพิวเตอร์เครือข่ายได้ (Remote Front Panel)
13.สามารถถ่ายเอกสารจากต้นฉบับขนาด A5 (5 ½” x 8 ½”R ) – A3 (11” x 17”)
14.สามารถถ่ายสาเนาได้ตั้งแต่ขนาด A5 จนถึงขนาดใหญ่สุด A3
15.สามารถถ่ายสาเนาลงบนกระดาษหนาที่บายพาสได้ตั้งแต่ 60 แกรม ถึง 300 แกรม และถ่ายสาเนาลงบนกระดาษหนาที่ถาดได้ตั้งแต่ 60 แกรม ถึง 220 แกรม
16.สามารถป้ อนกระดาษได้ 2 ช่องทาง ประกอบด้วย ถาดบรรจุกระดาษ 550 แผ่น จานวน 2 ถาด และ ถาดป้ อนกระดาษด้านข้าง 100 แผ่น จานวน 1 ถาด เพื่อความสะดวกในการถ่ายเอกสารลงบนกระดาษที่มีความหนา หรือ กระดาษขนาดพิเศษต่าง ๆ (รวม 1,200 แผ่น)
17.สามารถ ย่อ – ขยาย ด้วยระบบ Zoom ตั้งแต่ขนาด 25% - 400% เพิ่ม หรือ ลดได้ครั้งละ 1%
18.มีระบบการย่อ –ขยายในรูปแบบมาตราฐาน 11 ขนาด (25%, 50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200%, 400%)
19.ระบบ XY Zoom เลือกการย่อ-ขยายเฉพาะส่วน สามารถเลือกการย่อขยายเฉพาะแนวนอน หรือ แนวตั้ง เพียงอย่างเดียวได้
20.สามารถถ่ายเอกสารจากต้นฉบับทุกประเภท ลายเซ็น, รูปภาพ, ตรายาง, แผ่นพิมพ์เขียว, ต้นฉบับที่เขียนด้วยดินสอและสามารถถ่ายเอกสารจากวัตถุสามมิติ รวมทั้งการถ่ายเอกสารจากหนังสือโดยไม่ต้องแยกออกจากเล่ม
21.ระบบปรับความเข้ม-จาง ของสาเนาได้ทั้งแบบอัตโนมัติ (Auto) และการปรับความเข้ม-จางตามความต้องการ
22.สามารถถ่าย หรือ พิมพ์สาเนาสองหน้าได้ด้วยระบบ Duplex Copying
23.ระบบ Dual Page Copy สามารถถ่ายเอกสาร ที่เป็นหน้าคู่ จะได้สาเนาแยกออกมา 2 แผ่น แผ่นละหน้าโดยอัตโนมัติ
24.ระบบ Toner Save ช่วยประหยัดหมึก
25.ระบบการป้อนข้อมูลด้วย Digital Touch Screen Keyboard
26.มีระบบถ่ายเอกสารให้เป็นรูปเล่มหนังสือได้ ( Pamphlet )
27.มีระบบถ่ายเอกสารให้เป็นรูปเล่มหนังสือได้จากต้นฉบับที่เป็นหนังสือโดยไม่ต้องแยกต้นฉบับออกจากกัน (Book Copy)
28.มีระบบกลับข้อมูลต้นฉบับที่สแกน (Image Rotation) เพื่อให้ตรงกับสาเนาที่มีอยู่
29.มีระบบลบขอบริมของสาเนา และขอบกลางของสาเนาได้ และขอบริมกับขอบกลางของสาเนา และขอบข้างของสาเนาที่เป็นหนังสือ (Erase)
30.ระบบ Margin Shift สามารถเลื่อนระยะขอบของสาเนาได้ตั้งแต่ 0 – 20 มม. เพื่อให้มีพื้นที่สาหรับการเย็บเอกสาร หรือ การเจาะรูเอกสาร
31.สามารถทาการถ่ายเอกสารจากต้นฉบับ 2 แผ่น หรือ 4 แผ่น ลงในสาเนาแผ่นเดียวได้ (Multi Shot)
32.ระบบ B/W Reverse การปรับโทนสีของต้นฉบับที่สแกนแล้ว จากสีดาเป็นขาว หรือ ขาวเป็นดา
33.ระบบเลือกถาดกระดาษอัตโนมัติ ตามขนาดของต้นฉบับ (Auto Paper Selection)
34.ระบบเลือกอัตราย่อ-ขยายอัตโนมัติเพื่อให้สามารถถ่ายเอกสารให้มีขนาดที่เหมาะกับกระดาษสาเนาที่ใช้(Auto Magnification Selection)
35.ระบบ Stamp ซึ่งสามารถทาการเพิ่มข้อความมาตรฐาน, วันที่ลงบนสาเนาโดยระบุตาแหน่งที่ต้องการได้ 6 จุด
36.ระบบ Cover Insertion สามารถแทรกปกหน้า และ ปกหลังได้
37.ระบบ Reserved Copy การจองงานล่วงหน้าเพื่อถ่ายเอกสารในขณะที่เครื่องทางานได้สูงสุดถึง 99 งาน
38.ระบบ Electronic Sorting สามารถจัดเรียง หรือ แยกกลุ่มสาเนาได้อัตโนมัติ
39.ระบบ Tap Copy สามารถถ่ายสาเนาลงบนกระดาษสาหรับทาเป็น Index กั้นแฟ้มเอกสารได้
40.ระบบ Tandem เพื่อกระจายการทางานในกรณีที่มีเครื่อง 2 เครื่อง
41.ระบบ Multi-Page Enlarge ซึ่งเป็นการขยายสาเนาโดยนาหลายๆแผ่นมาต่อกันได้ถึง A0 x 2 แผ่น
42.สามารถตั้งรหัสเฉพาะผู้ใช้ได้ถึง 1000 รหัส (Account) และสามารถกาหนดสิทธิการใช้งานให้กับผู้ใช้ได้ โดยตั้งเป็นรหัสตัวเลขหรือชื่อผู้ใช้พร้อมรหัสได้
43.ระบบ User Control ที่สามารถกาหนดสิทธิในการใช้งานให้กับผู้ใช้ซึ่งกาหนดได้ทั้งภาษาและฟังก์ชั่นการใช้งาน
44.มีสัญญาณเตือนโดยอัตโนมัติ เมื่อกระดาษติด, กระดาษหมด, ผงหมึกมีปริมาณน้อย หรือ เมื่อถึงกาหนดที่จะต้องตรวจรักษาเครื่อง ฯลฯ
45.เทคโนโลยี SOPM (Scan One Print Many) สามารถอ่านต้นฉบับเพียงครั้งเดียวและสามารถทาสาเนาได้หลายแผ่น
46.ระบบ Centering สาหรับจัดต้นฉบับให้อยู่กึ่งกลางของสาเนาได้
47.ระบบ Mix Size Original สามารถถ่ายเอกสารโดยต้นฉบับมีหลายขนาดและสามารถเลือกสาเนาให้ตรงกับต้นฉบับได้
48.ระบบ Transparency Insertion สามารถถ่ายแผ่นใสและสามารถมีกระดาษขั้นกลางระหว่างแผ่นได้เพื่อป้องกันการติดกันของแผ่นใส
49.ระบบ Image Repeat สามารถถ่ายต้นฉบับโดยสาเนาทาซ้าให้อยู่ในแผ่นเดียว
50.ระบบ Job build สามารถอ่านต้นฉบับเก็บเข้าหน่วยความจากรณีต้นฉบับมีจานวนมากกว่าที่ชุดป้อนต้อนฉบับรองรับและอีกทั้งยังต้องการสาเนาหลายๆชุดอีกด้วย
51.ระบบเลือกสลับถาดกระดาษอัตโนมัติในกรณีกระดาษสาเนามีขนาดเดียวกันเพื่อความสะดวกและความต่อเนื่องในการทางาน
52.ระบบบันทึกค่าฟังชันก์ใช้งานได้สูงสุด 48 โปรแกรม เพื่อประหยัดเวลาในการใช้งานฟังชันก์ที่ใช้งานอยู่บ่อยครั้ง
53.สามารถสั่งแสดงตัวอย่างการถ่ายเอกสาร ก่อนถ่ายเอกสารจริงผ่านหน้าจอ Control Panel ก์ Preview
54.ระบบ Mirror image สามารถถ่ายเอกสารให้สาเนากลับด้านเสมือนส่องกระจก
55.ระบบ Proof copy ในกรณีมีการถ่ายเอกสารสาเนาหลายๆชุดเพื่อความถูกต้อง ระบบจะทาการสั่งพิมพ์สาเนาชุดแรกเพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันสาเนาเอกสารที่กาลังจะสั่งพิมพ์
56.ระบบ Original count ระบบจะทาการนับจานวนแผ่นของต้นฉบับเพื่อความถูกต้องในการอ่านต้นฉบับ
57.ระบบ Slow scan สามารถถ่ายเอกสารโดยมีต้นฉบับมีขนาดบางเพื่อป้องกันต้นฉบับเสียหาย

 

คุณสมบัติเครื่องพิมพ์เครือข่าย

1.เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ โดยมีความละเอียดในการพิมพ์ 9,600 (equivalent) x 600*3, 600 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว
2.ความเร็วในการพิมพ์ 40 แผ่นต่อนาที (A4)
3.สามารถพิมพ์เอกสารได้ตั้งแต่ขนาด A5– A3
4.สามารถพิมพ์เอกสารได้ด้วยกระดาษธรรมดา, กระดาษหนา, กระดาษสี, กระดาษรีไซเคิล, Label, แผ่นใส (Transparency)
5.หน่วยความจา (RAM) ขนาด 5 GB
6.รองรับระบบปฏิบัติการต่างๆได้แก่ Windows Server 2003/2008/2012 Windows 2000/XP, Windows Vista, Windows 7 , 8
Mac OS*2 9.0 to 9.2.2, Mac OS X*2 10.2.8, 10.3.9, 10.4.11, 10.5 to 10.5.8, 10.6 to 10.6.8, 10.7 to 10.7.2 , 10.8
7.Port สาหรับการเชื่อมต่อ แบบ USB2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
8.เทคโนโลยี RIP Once/Print Many ที่สามารถส่งข้อมูลเพียงครั้งเดียว เพื่อพิมพ์เอกสารหลาย ๆ ชุดได้
9.ระบบ Duplex Print ช่วยให้สามารถพิมพ์เอกสาร 2 หน้าได้
10.ระบบ N-up สามารถพิมพ์เอกสาร 2 ,4 ,6 , 8 , 9 ,16 หน้า ลงในเอกสารฉบับเดียว
11.ระบบ Paper Output Tray Selection*1 สามารถกาหนดทางออกของกระดาษสาเนาได้ 2 ช่องทาง
12.สามารถสั่งพิมพ์ ย่อ –ขยาย ได้ตามขนาดของกระดาษสาเนาที่ใช้ (Fit To Page)
13.ระบบ Job Retention สามารถสั่งพิมพ์งานไปพักหรือเก็บไว้ใน HDD ของเครื่องได้
14.ระบบ Color Adjustment เพื่อปรับแต่งความเข้ม, สว่าง และความสมดุลของสี
15.ภาษาในการสั่งพิมพ์ PCL6, PS3*2
16.ระบบ Password พิมพ์งานโดยใส่รหัสเพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย
17.ระบบ Job offset output สามารถแยกเอกสารจากการพิมพ์ของแต่ละชุด เพื่อไม่ให้เอกสารปะปนกัน
18.ระบบ Direct Print เป็นการสั่งพิมพ์งานโดยผ่าน USB Memory โดยตรงสามารถรองรับไฟล์ Encryption PDF*2/PDF*2/TIFF/JPEG/XPS*6
19.ระบบ Pamphlet Style*2 เพื่อการสั่งงานให้ออกมาเป็นรูปเล่ม
20.ระบบ Tap Print*2 ในกรณีที่ต้องการทาIndexให้กับแฟ้มเอกสาร
21.ระบบ Cover / Insert Print*2 เพื่อทาปกและแทรกงานเอกสารในเวลาเดียวกัน
22.ระบบ Transparency Interleave*2 เป็นการพิมพ์แผ่นใสโดยให้มีกระดาษขาวรอง
23.ระบบ Poster Print*2 เป็นการพิมพ์งานให้แบบขยายใหญ่โดยนามาต่อกันหลายๆแผ่น
24.โปรโตคอลในการสั่งพิมพ์ TCP/IP (IPV4, IPV6), IPX/SPX(Netware), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)*2
25.รองรับภาษา PCL 80 Fonts, PS 136 Fonts
26.ระบบ Network tandem print*2 สามารถให้เครื่องพิมพ์ 2 เครื่องช่วยกันทางานในเวลาที่พร้อมกัน
27.ระบบ Windows Cluster Print*2 ในกรณีใช้ระบบ printer server และมีการทาสารอง server ในรูปแบบ Mirror หรือ Clustering ทาให้ผู้ใช้งานยังสามารถสั่งพิมพ์งานได้ต่อเนื่องกรณี print server มีปัญหา
28.ระบบ Web Submit Print*2 สามารถสั่งพิมพ์งานผ่านหน้าเว็บภายในตัวเครื่องพิมพ์เพื่อสะดวกและประหยัดเวลาโดยที่ไม่ต้องติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์
29.ระบบ Chapter inserts แทรกหน้าเอกสารว่างไว้ที่หน้าก่อนหน้าแรกของบทเอกสารเรียบร้อยของเอกสารและแบ่งแยกหน้าแรกของบทให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
30.ระบบ 90 degrees rotation สามารถสั่งงานในรูปแบบของการหมุนภาพเพื่อให้ตรงกับขนาดกระดาษของสาเนา
31.ระบบ Auto Job Control Review เป็นระบบยืนยันรหัสก่อนการสั่งพิมพ์ในกรณีเครื่องพิมพ์ได้มีการตั้งรหัสการใช้งาน
เพื่อยืนยันความถูกต้องของผู้ใช้งานเอง
32.ระบบ A0 & A1 fit page สามารถย่อต้นฉบับขนาด A0 หรือ A1 ให้ลงพอดีกับกระดาษสาเนาที่ได้มีการเลือกไว้อัตโนมัติ
33.ระบบ Use driver to render JPEGs*2 ในกรณีต้นฉบับเป็น JPEG ไฟล์ไดรฟ์เวอร์มีระบบประมวลผลให้คุณภาพของ
สาเนามีคุณภาพดีขึ้น
34.ระบบ Print Position สามารถเลือกตาแหน่งในการพิมพ์ได้อาจจะใช้ในกรณีต้องการภาพบางส่วนของต้นฉบับซึ่งจะ
ประหยัดเวลาตรงที่ไม่ต้องมีปรับแต่งต้นฉบับใดๆทั้งสิ้น
35.ระบบ Print Policy ในกรณีเครื่องพิมพ์มีการใช้รหัสเพื่อป้องกันผู้ใช้งานแก้ไขในส่วนของรหัสในการสั่งพิมพ์ระบบจะทาการบังคับให้ผู้ใช้งานไม่สามารถแก้ไขรหัสของตนเองได้ หมายเหตุ *1 ต้องเพิ่มอุปกรณ์เสริม MX-TR19 N
*2 ต้องเพิ่มอุปกรณ์เสริม MX-PK13
*3 ใช้งานที่ Smoothing Mode

 

คุณสมบัติเครื่องสแกนเนอร์เครือข่าย

1.เป็นระบบสแกนเนอร์สี Push scan (Via operation panel) สั่งสแกนเอกสารจากหน้าจอเครื่องถ่ายและ Pull scan (TWIN-compliant application) สามารถสั่งแบบ TWIN โดยผ่านโปรแกรมที่ใช้ในการสแกน
2.ความละเอียดในการสแกนสูงสุด 600 dpi
3.เลือกคุณภาพงานสแกนได้ทั้ง สี และ ขาว/ดา
4.มีระบบ Mix size original scan สแกนงานโดยต้นฉบับที่มีขนาดต่างกันได้
5.ความละเอียดในการสแกน Push scan 100, 200, 300, 400 600 dpi
6.รูปแบบในการสแกน TIFF, JPEG (Color Only), PDF, Encrypted PDF,XPS, PDF/A
7.สามารถสแกนไปยังต้นหมายปลายทางได้ทั้ง e-mail, desktop, FTP server, Network Folder, USB memory, Internet fax*1 PC-Internet fax transmission *1
8.ความเร็วในการสแกนต้นฉบับ 80 แผ่น/นาที (A4) ในรูปแบบของสี และ ขวา-ดา
9.ระบบ Network TWAIN สามารถรองรับโปรแกรมที่ต้องการสแกนเอกสารด้วยระบบ TWAIN ทั่วไปได้
10.สามารถ Scan เอกสารหน้า-หลัง ได้โดยอัตโนมัติ
11.สามารถตั้งชื่อที่อยู่ปลายทางได้ทั้งหมด 1,000 ปลายทาง
12.สามารถตั้งโปรแกรมที่ใช้งานประจาสาหรับงานสแกนได้สูงสุด 48 โปรแกรมเพื่อความสะดวกในกรณีมีสแกนเป็นจานวนมาก
13.ระบบ Direct Entry ในกรณีใช้งาน Scan to E-Mail สามารถพิมพ์ชื่อ E-Mail ปลายทางได้โดยตรงโดยผ่าน Touch Screen Keyboard
14.กรณี Scan to E-Mail ระบบสามารถเพิ่ม Subject, File name, Reply-to ได้เปรียบเสมือนกาลังส่ง E-Mail ผ่านหน้าคอมพิวเตอร์
15.ระบบ Resend สามารถเรียกชื่อปลายทางย้อนหลังล่าสุดได้ไม่ต่ากว่า 8 รายการ (เฉพาะ Scan to E-Mail)
16.ระบบ Blank Page Skip สามารถสแกนเอกสารโดยสามารถข้ามหน้าเอกสารที่ไม่มีข้อความเพื่อความง่ายในการอ่านเอกสาร
17.ระบบ Preview สามารถแสดงตัวอย่างงานสแกนก่อนที่จะทาการส่งจริงเพื่อทาการยืนยัน
18.ระบบ Original Count สาหรับนับจานวนแผ่นของต้นฉบับเพื่อยืนยันจานวนว่ามีปริมาณที่ถูกต้อง
หมายเหตุ *1 ต้องเพิ่มอุปกรณ์เสริม MX-FWX1

 

คุณสมบัติเครื่องโทรสาร (อุปกรณ์เสริม MX-FX15)

1.เครื่องโทรสารระบบเลเซอร์ ด้วยเทคโนโลยี Super G3 ส่งเอกสารได้ด้วยความเร็ว 3 วินาทีต่อแผ่น *1
2.ความเร็วโมเด็มสูงสุด 33,600 bps
3.ระบบการบีบอัดข้อมูลแบบ MH/MR/MMR/JBIG
4.สามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่ขนาด A3 (11” x 17”) ถึง A5 (5 ½” x 8 ½”)
5.ส่งเอกสารด้วยความละเอียดได้สูงสุดถึง Super Fine (406.4 x 391 dpi) และ Standard (203.2 x 97.8 dpi)
6.ปรับค่าเฉดสีดาได้ 256 ระดับ
7.หน่วยความจา 1 กิกกะไบท์ (GB)
8.ระบบ ECM (Error Correction Mode) ช่วยให้การส่งเอกสารในขณะที่สัญญาณโทรศัพท์มีความชัดเจนน้อย
9.ระบบโทรออกแบบปุ่มเดียว(one touch) 999 หมายเลข และ โทรออกแบบกลุ่ม 500 กลุ่ม
10.หน่วยความจาการส่ง-รับ เอกสาร กรณีที่กระดาษหมด หมึกหมด
11.สามารถส่งเอกสารจากเครื่อง PC ทาให้ไม่สิ้นเปลืองการพิมพ์เอกสารก่อนการส่ง
12.ระบบ Relay Broadcast เลื่อนเวลาส่ง
13.ระบบ Polling ดึงเอกสารโดยเครื่องปลายทางได้
14.สามารถสแกนส่งเอกสาร 2 หน้าได้ในครั้งเดียว
15.ระบบ PC-Internet Fax*2, Internet Fax *2
หมายเหตุ *1 ตามมาตรฐาน SHARP (ขนาด A4, พื้นที่พิมพ์ข้อความ 6%) ใช้ความละเอียดมาตรฐานในโหมด
Super G3 ความเร็วข้อมูล 33,600 bps บีบข้อมูลแบบ JBIG *2 ต้องเพิ่มอุปกรณ์เสริม MX-FWX1

 

คุณสมบัติเครื่องถ่ายเอกสาร

1.เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล สร้างภาพโดย ระบบ Laser ให้ความคมชัดสูงถึง 600x600 จุดต่อตารางนิ้ว
และแยกระดับเฉดสีดาได้ถึง 256 ระดับ แท่นวางต้นฉบับอยู่กับที่ในขณะถ่ายเอกสาร
2.สาเนาแผ่นแรกที่ความเร็ว 4.5 วินาที
3.ระยะเวลาอุ่นเครื่อง 14 วินาทีหรือน้อยกว่า
4.ความละเอียด 600 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว และแยกระดับได้ถึง 256 ระดับ
5.ความเร็วในการถ่ายเอกสารขาว-ดา 40 แผ่นต่อนาที (ขนาด A4)
6.ชุดอ่านต้นฉบับอัตโนมัติรองรับได้สูงถึง 100 แผ่น/ครั้ง
7.ตั้งจานวนการถ่ายสาเนาได้ตั้งแต่ 1- 9999 แผ่น
8.หน่วยความจา (RAM) ขนาด 5 กิ๊กกะไบท์ (GB)
9.มีชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติในตัวเครือง รองรับกระดาษหนาตังแต่ 35 แกรม ถึง 128 แกรม
10.หน่วยความจุ (HDD) ขนาด 500 GB
11.หน้าจอการใช้งานสี LCD ระบบสัมผัส แบบ W-SVGA ขนาด 10.1” ความละเอียด 1,024x600 จุดต่อตารางนิ

  • รับประกันเครื่อง 1 ปี (ยกเว้นวัสดุสิ้นเปลือง)
  • บริการตรวจเช็ก ทำความสะอาดเครื่อง เดือนละ 1 ครั้ง ฟรี 5 ปี 
  • บริการ Onsite Service ฟรี
  • บริการจัดส่งฟรี (บริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑล)
  • บริการติดตั้งลง Driver ฟรี 
  • บริการด่วนแจ้งซ่อมผ่าน Call center และ Hotline mobile แจ้งปัญหาต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ www.sumtechnology.co.th
ประเภทไฟล์
ดาวน์โหลด
แคตตาล็อก
ดาวน์โหลด
เวอร์ชั่น :
รายละเอียด : MX-M4050
ข้อมูลทั่วไป MX-M4050
Engine speed 40 ppm
Control panel display 10.1 inch.
Paper size ( A3
Paper weight 55-300
Memory RAM 4 GB / HD 500 GB
Warm-up time* 14
Dimensions 608 x 650 x 834
Weight (kg) 64
Print resolution (dpi) 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600 (depending on copy mode)
Scan resolution (dpi) 600 x 600, 600 x 400
Gradation levels 256
Zoom range (%) 25 – 400, (25 – 200 using RSPF) in 1% increments
Scan speed*9 (ipm) (Max) 80
File formats TIFF, PDF, PDF/A*10, encrypted PDF, compact PDF*11 *12, JPEG*12, XPS, searchable PDF*10, Microsoft® Office (pptx, xlsx, docx)*10, text (TXT)*10, rich text (RTF)*10
Network Printer Resolution (dpi) 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Interface USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Supported OS Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10 Mac OS X, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13*15
Network protocols TCP/IP
Printing protocols LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL Standard: PCL 6 emulation Optional: Adobe® PostScript®3TM
Scan speed 80
Scan method Push scan (via control panel) Pull scan (TWAIN-compliant application)
Scanner utilities Sharpdesk
Network Printer Supported OS Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10 Mac OS X, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13*15
Fax (optional MX-FX15 required) Communication protocol Super G3/G3 , Modem speed (bps) 33,600 – 2,400 with automatic fallback , Recording width A3 – A5 , Memory (GB) 1 (built-in)
Wireless LAN (optional MX-EB18 required) Security WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP*8, WPA2 PSK, WPA2 EAP*8
ฟรีค่าจัดส่ง

ส่งฟรีทั่วไทย ไม่มีขั้นต่ำ

ศูนย์บริการและดูแลลูกค้า

มุ่งมั่นการบริการให้มีคุณภาพ

คุณภาพสินค้า

มั่นใจคุณภาพสินค้าที่นำออกมาวางขาย