เครื่องมัลติฟังก์ชั่น SHARP AR-6131NV


รหัสสินค้า : AR-6131N, จำนวนสินค้า : ไม่ระบุ

ลดราคา 45,000.00 THB

จาก 56,496.00 THB

(รวม Vat7%)

การจัดส่งสินค้า : พร้อมติดตั้ง ภายใน 1-2 วันทำการ

เครื่องถ่ายเอกสาร มัลติฟังก์ชั่น 3 IN 1 ยี่ห้อ sahrp function cooy print scan ในเครื่องเดียว เหมาะสำหรับออฟฟิชขนาดเล้กและขนาดกลางที่ต้องการเครื่องที่ทำงานได้ทุกอย่างราคา ประหยัด คุณภาพดี คลุ้มราคา ทนทาน สามารถรองรับงานได้สูง 30000 แผ่น/เดือน สนใจราคาติดต่อ Add Line : @sumthai , โทร.086-341-8434
 
 
  
ขอใบเสนอราคา

คุณสมบัติการถ่ายเอกสาร

1. เครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลสร้างภาพโดย ระบบเลเซอร์

2. สำเนาแผ่นแรกที่ความเร็ว 5.2 วินาที

3. ระยะเวลาในการอุ่นเครื่องไม่เกิน 20 วินาที

4. ความละเอียด 600 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว แยกระดับความแตกต่างของโทนสีดำได้ 256 ระดับ

5. ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 31 แผ่นต่อนาที (A4)

6. สามารถกำหนดจำนวนการถ่ายสำเนาได้ตั้งแต่ 1- 999 แผ่น

7. หน่วยความจำมาตรฐาน (RAM) ขนาด 64 MB

8. หน่วยประมวลผล H8S/2373 24.576 MHz

9. สามารถถ่ายเอกสารจากต้นฉบับขนาด A6R (4.1” x 5.8”R ) – A3 (11.7” x 16.5”)

10. สามารถถ่ายสำเนาลงบนกระดาษหนาที่ถาดป้อนกระดาษด้านข้าง ตั้งแต่ 55 แกรม ถึง 200 แกรม และถ่ายสำเนาลงบนกระดาษที่ถาดได้

ตั้งแต่ 55 แกรม ถึง 105 แกรม

11. สามารถป้อนกระดาษได้ 3 ช่องทาง ประกอบด้วย ถาดบรรจุกระดาษ 500 แผ่น จำนวน 2 ถาด และ ถาดป้อนกระดาษด้านข้าง 100 แผ่น

จำนวน 1 ถาด (รวม 1,100 แผ่น)

12. สามารถสร้างสำเนา 2 หน้า ตั้งแต่ 60 แกรมถึง 105 แกรม

13. ชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติ สามารถรองรับต้นฉบับหน้าเดียว 50 แกรมถึง 128 แกรม สำหรับต้นฉบับ 2 หน้า 50 แกรมถึง 105 แกรม

14. สามารถ ย่อ – ขยาย ด้วยระบบ Zoom ตั้งแต่ขนาด 25% - 400% เพิ่ม หรือ ลดได้ครั้งละ 1%

15. ระบบการย่อ –ขยายในรูปแบบมาตรฐาน 11 ขนาด (25%, 50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200%, 400%)

16. แท่นวางต้นฉบับอยู่กับที่ในขณะถ่ายเอกสาร

17. ชุดอ่านต้นฉบับอัตโนมัติรองรับได้สูงถึง 100 แผ่น (A4 80 แกรม)

12. สามารถถ่ายเอกสารจากต้นฉบับ ที่มีลักษณะเป็นวัตถุสามมิติเป็นรูปเล่มโดยไม่ต้องแยกออกจากเล่ม ลายเซ็นต์, รูปภาพ, ตรายาง, แผ่นพิมพ์เขียว,

ต้นฉบับที่เขียนด้วยดินสอ ภาพต่างๆ ฯลฯ ได้ชัดเจน

13. สามารถถ่ายเอกสารลงบนกระดาษเขียนแบบ ,กระดาษสี ,แม่แบบสำหรับพิมพ์ออฟเซ็ท (OFFSET MASTER) แผ่นฟิล์มโปร่งใส

(TRANSPARENCY)

14. ตั้งจำนวนการถ่ายสำเนาตั้งแต่ 1 - 999 แผ่น

15. ระบบปรับความเข้ม-จาง ของสำเนาได้ทั้งแบบอัตโนมัติ (AUTO) และตามความต้องการโดยสามารถปรับเป็นแบบโหมดรูปภาพ (PHOTO)

หรือตัวหนังสือ (TEXT)

16. ระบบแจ้งการขัดข้องและหาจุดผิดพลาดของเครื่อง (SELF-DIAGNOSTIC AND SIMULATION FUNCTION) มีสัญญาณแจ้งส่วนที่ขัดข้อง

เป็นรหัสบ่งชี้ถึงจุดที่ควรจะแก้ไขได้ทันที

17. สัญญาณไฟเตือนโดยอัตโนมัติ เมื่อกระดาษติด , กระดาษหมด , ผงหมึกหรือผงเหล็กไม่พอ หรือ เมื่อถึงกำหนดที่จะต้องตรวจรักษาเครื่อง ฯลฯ

18. ระบบ Electronic Sorting สามารถจัดเรียงชุดสำเนาแบบไขว้ได้อัตโนมัติ

19. ระบบ Duplex Copying สามารถถ่ายสำเนาสองหน้า

20. ระบบ Scan Once Print Many ช่วยให้ถ่ายสำเนาได้หลายฉบับด้วยการอ่านต้นฉบับเพียงครั้งเดียว

21. ระบบ XY Zoom การย่อขยายเฉพาะส่วน เลือกการย่อขยายเฉพาะแนวนอนหรือแนวตั้ง เพียงอย่างเดียว

22. ระบบ Dual Page Copy Mode สามารถถ่ายเอกสารที่เป็นหน้าคู่ ด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว จะได้สำเนา แยกออกมา 2 แผ่น แผ่นละหน้า

โดยอัตโนมัติ

23. ระบบ Rotation Copy กลับข้อมูลต้นฉบับให้ตรงกับสำเนาที่มีอยู่

24. ระบบ Margin Shift สามารถเลื่อนระยะขอบของสำเนา เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับการเย็บเอกสาร หรือ การเจาะรู

25. ระบบ Edge/Centre Erase ลบขอบริม และ สันกลางของสำเนา

26. ระบบ 2-in-1/ 4-in-1 ถ่ายเอกสารจากต้นฉบับ 2 แผ่น หรือ 4 แผ่น ลงในสำเนาแผ่นเดียวได้

27. ระบบ Automatic paper selection (APS) เลือกถาดกระดาษอัตโนมัติ ตามขนาดต้นฉบับ

28. ระบบ Automatic magnification selection (AMS) เลือกอัตราย่อ-ขยายอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถถ่ายเอกสาร

ให้มีขนาดที่เหมาะกับกระดาษสำเนาที่ใช้

29. ระบบ Auto tray switching (ATS) สลับถาดกระดาษได้เอง กรณีถาดใดถาดหนึ่งกระดาษหมด โดยสลับไปยังถาดที่มีกระดาษขนาดเดียวกันอยู่

30. ระบบ Account Control สามารถตรวจสอบการใช้งานของผู้ใช้ได้ 20 รหัส

31. ระบบ Pre-Heat จะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน เมื่อเครื่องไม่มีการใช้งานจะทำการตัดระบบไฟเฉพาะชุดทำความร้อนเท่านั้น (สามารถตั้งเวลา

ได้ ปัจจัยขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้งาน)

32. ระบบ Auto power shutoff เป็นระบบประหยัดพลังงาน โดยเมื่อเครื่องถ่ายเอกสารไม่มีการใช้งานจะทำการตัดระบบไฟทั้งระบบ (สามารถตั้ง

เวลาได้ ปัจจัยขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้งาน)

33. ระบบ Toner Save ช่วยประหยัดหมึก

34. สามารถเป็นเครื่องพิมพ์ในระบบเครือข่าย

35. สามารถเป็นเครื่องสแกนเนอร์สีในระบบเครือข่ายและสแกนเก็บที่ USB

36. ขนาดเครื่อง กว้าง 599 มม. ยาว 612 มม. สูง 743 มม. น้ำหนัก 43 กิโลกรัม

37. ใช้พลังงานไฟฟ้ า 1.45 กิโลวัตต์ (kw)

คุณสมบัติการพิมพ์

1. เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ ความละเอียดในการพิมพ์ 600 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว

2. มาตรฐานการพิมพ์โดยการส่งข้อมูลแบบ SPLC (Sharp Printer Language with Compression)

3. ความเร็วในการพิมพ์ 31 แผ่นต่อนาที (A4)

4. สามารถพิมพ์เอกสาร 2 หน้าได้ (Duplex Print)

5. หน่วยความจำสำหรับการพิมพ์และอุปกรณ์ USB สแกน 256 MB (แชร์)

6. เทคโนโลยี RIP Once/Print Many ส่งข้อมูลเพียงครั้งเดียว เพื่อพิมพ์เอกสารหลายๆชุด

7. สามารถพิมพ์เอกสารขนาด A5–A3 และขนาด A6R ที่ช่องป้อนกระดาษด้านข้าง

8. สามารถพิมพ์เอกสารได้ด้วยกระดาษธรรมดา, กระดาษหนา, กระดาษสี, กระดาษรีไซเคิล, Label, แผ่นใส (Transparency)

9. รองรับระบบปฏิบัติการต่างๆได้แก่ Windows Vista/7/ 8/ 8.1

10. รองรับระบบปฏิบัติการ Windows Server 2003/2003R2/2008/2008R2/2012/2012R2 เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริม PCL Printer (AR-PB10)

11. รองรับระบบปฏิบัติการ Mac OSX 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริม PS Printer (AR-PB10 และ MX-PK10)

12. ระบบ N-up (2/4/6) สามารถพิมพ์เอกสาร 2 หน้า หรือ 4 หน้า และ 6 หน้าลงในเอกสารหน้าเดียว

13. สามารถสั่งพิมพ์ ย่อ-ขยาย ได้ตามขนาดของกระดาษสำเนาที่ใช้ (Fit To Page)

14. สามารถสั่งพิมพ์ลายน้ำ (Watermarks) ลงบนสำเนาได้

15. สามารถหมุนต้นฉบับกลับได้ถึง 180 องศา (Rotate 180 degrees)

16. สามารถพิมพ์ลายเส้นและตัวอักษรให้ชัดเจนยิ่งขึ้น (Text To Black/Vector To Black)

คุณสมบัติการสแกน

1. วิธีสแกนแบบ Pull Scan ผ่าน TWAIN application ความละเอียด 56 ถึง 9600 dpi

2. วิธีสแกนแบบ Push Scan ลง USB Drive ความละเอียด 75,100,150,200,300,400,600 dpi

3. รองรับการทำงานกับโปรแกรมจัดการเอกสาร (อุปกรณ์เสริม)

4. สามารถรองรับชนิดของไฟล์ BMP, TIFF, PDF

5. รองรับระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ได้แก่ Windows Vista/7/8/8.1

อุปกกรณ์เสริม

1. MX-CS13 : ถาดบรรจุกระดาษ 500 แผ่น 1 ถาด (Tray ที่ 3)

2. MX-CS12 : ถาดบรรจุกระดาษ 500 แผ่น 1 ถาด (Tray ที่ 4)

3. AR-PB10 : PCL Printer Expansion Kit

4. MX-PK10 : PS Printer Expansion Kit ( จะต้องติดตั้ง AR-PB10 ก่อน

5. MX-EB14 : หน่วยความจำ 128MB

6. MX-USX1/X5 : โปรแกรมจัดการเอกสาร Sharpdesk 1/5 license Kit

7. MX-USX10/50/A0 : โปรแกรมจัดการเอกสาร Sharpdesk 10/50/100 license Kit

เครื่องความเร็ว 31 แผ่นต่อนาที ในราคาประหยัด

สามารถเชื่อมต่อกับ USB โดยตรงได้

ทำงานได้ครบแทนเครื่องใช้ได้ทุกอย่าง copy , printer, color scan , network

ด้านหน้าออกแบบมาเป็นลายไม้เพื่อความสวยงามขณะตั้งอยู่ในสำนักงาน

มือจับเปิดถาดกระดาษดีไซด์พิเศษเปิดง่ายสวยงาม

 

  • รับประกันเครื่อง 1 ปี หรือ 50000 แผ่น ( ยกเว้นวัสดุสิ้นเปลือง)
  • บริการตรวจเช็ค ทำความสะอาดเครื่อง เดือนละ 1 ครั้ง  ฟรี  5  ปี ( ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทซัมฯ) 
  • บริการ onsite service  free
  • บริการจัดส่ง ฟรี  ( กรุงเทพฯ ปริมณฑล)
  • บริการติดตั้งลง Driver ฟรี 
  • มีบริการด่วนแจ้งซ่อมผ่าน call center and hotline mobilมีบริการแจ้งปัญหาต่างๆผ่าน web site  www.sumthai.com

 

Item เครื่องถ่ายเอกสาร มัลติฟังก์ชั่น Digital Multifunction
Printing Resolution 600x600 dpi
Scan Resolution 600 x 600 dpi
Print Speed 31 ppm
Scan Speed 31 ppm
Print per Month 30,000 แผ่น

#
ประเภทไฟล์
ไฟล์
วันที่สร้าง
ดาวน์โหลด
1
ไดรเวอร์
Download Driver SHARP Digital Multifunction รุ่น AR-6131N
25 มิ.ย. 2561 น.
ดาวน์โหลด
เวอร์ชั่น :
รายละเอียด : Windows 10,Windows 10 64-bit,Windows 7,Windows 7 64-Bit,Windows 8,Windows 8 64-bit,Windows 8.1,Windows 8.1 64-bit,Windows Server 2008,Windows Server 2008 64-bit,Windows Server 2008 R2 64-bit,Windows Server 2012 64-bit,Windows Server 2012 R2 64-bit,Windows Server 2016 64-bit,Windows Vista,Windows Vista 64-Bit
2
แคตตาล็อก
Download Catalog SHARP เครื่องถ่ายเอกสาร มัลติฟังก์ชั่น ชาร์ป รุ่น AR-6131N
26 มิ.ย. 2561 น.
ดาวน์โหลด
เวอร์ชั่น : 1.0
รายละเอียด : แคตตาล็อก เครื่อมัลติฟังก์ชั่น ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-6131N
ฟรีค่าจัดส่ง

ส่งฟรีทั่วไทย ไม่มีขั้นต่ำ

ศูนย์บริการและดูแลลูกค้า

มุ่งมั่นการบริการให้มีคุณภาพ

คุณภาพสินค้า

มั่นใจคุณภาพสินค้าที่นำออกมาวางขาย