ลดราคา

เครื่องมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ Fuji Xerox DocuCentre-V 3065


รหัสสินค้า : DC-V3065, จำนวนสินค้า : ไม่ระบุ

ลดราคา 139,100.00 THB

จาก 149,800.00 THB

(รวม Vat7%)

การจัดส่งสินค้า : พร้อมติดตั้ง ภายใน 1-2 วันทำการ เท่านั้น

เครื่องถ่ายเอกสาร มัลติฟังก์ชั่น Docu Centre-V3065 ยี่ห้อ Fuji Xerox ขนาดA3 ประสิทธิภาพสูงและสมบูรณ์แบบที่สุด ทั้ง copy print network scan และ fax สามารถขยายฟังก์ชั่นการทำงานมากขึ้นตามที่เราต้องการ และเหมาะสมกับลักษณะการทำงานทีหลากหลาย แต่สามารถควบคุมได้หมดทุกอย่าง และมี solution .อีกมากมายให้เลือกใช้งานกันไปเลย เป็นเครื่องทนทาน ประหยัดในระยะยาว ทนทาน และเต็มเปี่ยมไปด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดอีกรุ่น ของ Fuji Xerox เลยที่เดียว คุณสมบัติเด่น AirPrint พิมพ์ผ่านมือถือ auto Scan , USB Print , Google Cloud Print,รองรับ Wi-Fi Dirrect สุดคุ้ม สุดครบ ราคาถูก

ราคาพิเศษ Special price หรือ Hot price สอบถามผู้ขาย

โทร. 086-341-8434 หรือ Add Line : @sumthai

 
 
  
ขอใบเสนอราคา

คุณลักษณะเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ฟูจิ ซีร็อกซ์ Fuji xerox DC-V3065   

 • เครื่องมัลติฟังก์ชั่นรุ่น DocuCentre – V3065 ง่ายต่อการใช้งานและคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพมาพร้อมกับฟังก์ชั่นที่ช่วยเสริมศักยภาพการทำงานให้องค์กรไม่ว่าจะเป็นการถ่ายเอกสาร

การพิมพ์ การสแกนและแฟกซ์ โดยมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มากขึ้นจากการใช้เวลาการทำงานเท่าเดิมและมุ่งเน้นไปที่การจัดการบริหารที่ง่ายและปลอดภัย

 

 คุณสมบัติพื้นฐาน

 1. ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 3065 : 35 แผ่น/นาที
 2. ระบบเลเซอร์ความละเอียด1,200 x 2,400 dpi (จุดต่อตารางนิ้ว)
 3. ความละเอียดในการทำภาพ 600 x 600 dpi (จุดต่อตารางนิว),สูงสุดถึง 1,200 x 1,200 dpi (จุดต่อตารางนิ้ว)
 4. เวลาในการอุ่นเครื่อง  23 วินาที
 5. เวลาในการทำสำเนาแผ่นแรก 4 วินาที 4.2 วินาที
 6. หน่วยความจำมาตรฐาน ประกอบด้วย Page Memory 512 MB System Memory 2 GB  Harddisk 160 GB
 7. การบรรจุกระดาษ ถาดกระดาษด้านหน้า มาตรฐาน 2 ถาด บรรจุถาดละ 500 แผ่น ถาดป้อนกระดาษด้วยมือ บรรจุได้ 50 แผ่น
 8. อุปกรณ์เสรมิ : ตัวเลือกถาดกระดาษ สามารถเลือกแบบใดแบบหนึ่ง

          แบบ 1: Cabinet ตูเก็บของเอนกประสงค์

          แบบ 2: Two Tray Module มี 2 ถาด บรรจุถาดละ 500 แผ่น

          แบบ 3: Tandem Tray Module มี 2 ถาด ถาดแรกบรรจุ 900 แผ่น ถาดสองบรรจุ 1,100 แผ่น

 1. การถ่ายเอกสารต่อเนื่อ ง 999 แผ่น
 2. ระบบการอ่านต้นฉบบั One Time Scan อ่านตน้ ฉบับครั้งเดียวทำสำเนาหลายชุด
 3. ระบบการย่อ-ขยาย 25 - 400% สามารถเลือกระดับได้ครั้งละ 1 %
 4. การรองรับกระดาษต้นฉบับ การรองรับกระดาษตน้ ฉบับหน้า เดียว 38 - 128 แกรม การรองรับกระดาษตน้ ฉบับ 2 หน้า 50 - 128 แกรม
 5. การรองรับกระดาษสำเนา ถาดกระดาษด้านหน้า ถาดที่ 1: 60-105 แกรม, ถาดที่ 2: 60-215 แกรม ถาดที่ 3-4 : 60-215 แกรม ถาดป้อนกระดาษดว้ ยมือ 60-215 แกรม
 6. หน้าจอสีระบบสัมผัส  สามารถปรับแต่งหน้าจอการใช้งานได้ตามความต้องการตามลักษณะการใช้งาน

 

ความสามารถในการทำสำเนา (ถ่ายเอกสาร)

 1. Image Shift เลื่อนขอบสำเนาได้ทั้ง 4 ด้าน ตั้งแต่ 0-50 มม.
 2. Original Type เลือกชนิดของต้นฉบับให้เหมาะสม ทั้งหมด 4 แบบ (Text, Photo, Text/Photo, Light text)
 3. Edge Erase ลบขอบของสำเนาทั้ง 4 ด้าน รวมทั้งสันกลาง 0-50 มม.
 4. Auto Center ถ่ายเอกสารโดยให้สำเนาอยู่กลางกระดาษอัตโนมัติ
 5. Image Rotation กลับทิศทางของต้นฉบับโดยอัตโนมัติ
 6. Pages per side รวมต้นฉบับหลายแผ่น ให้อยู่ในแผ่นเดียว (2 up, 4 up, 8 up)
 7. Collate สามารถจัดและเรียงชุดสำเนาให้อัโนมัติถึง 999 ชุด
 8. Mixed Sized Originals ถ่ายเอกสารจากต้นฉบับหลายขนาดในครั้งเดียว
 9. 2-Sided Copying สามารถถ่ายเอกสารได้หน้า-หลัง กลับสำเนาให้อัตโนมัติ
 10. 2 Sided Book Copy ถ่ายเอกสารจากต้นฉบับหนังสือ ให้เป็นสำเนาหน้า-หลัง
 11. Book Copying แยกสำเนาเป็น 2 แผ่น จากต้นฉบับที่เป็นหนังสือ
 12. Booklet Creation ทำสำเนาเป็นรูปเล่ม หนังสือ โดยจัดเรียงหน้าให้อัโนมัติ
 13. Transparency Separators ทำสำลงบนแผ่นใสพร้อมกระดาษแทรก
 14. Auto Tray Switching เลือกถาดกระดาษให้อัตโนมัติ เมื่อกระดาษหมด ขณะถ่ายเอกสาร
 15. Cover ทำปกหน้าและหลังของสำเนา โดยสามารถกำหนดถาดกระดาษได้
 16. Build Job สามารถกำหนดหลายฟังก์ชั่นในเอกสารต้นฉบับชุดเดียวกัน
 17. Invert Image ถ่ายเอกสารกลับด้าน และเป็นสีตรงกันข้าม
 18. Preset Repeat Image ทำสำเนาหลายๆภาพซ้ำกันในกระดาษแผ่นเดียว
 19. Poster ถ่ายเอกสารเพื่อจัดทำเป็น Poster โดยมีการขยายขนาดตั้งแต่ A2-A0
 20. Sample Job ถ่ายเอกสารหลายชุด แต่จะออกมาชุดแรกก่อนเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง แล้วจึงทำสำเนาชุด1
 21. Delete Outside / Delete Inside ถ่ายเอกสารลบส่วนที่ไม่ต้องการออก ภายในพื้นที่ที่กำหนด หรือภายนอกพื้นที่ที่กำหนด
 22. Background Suppression  ปรับคุณภาพของสำเนาจากต้นฉบับที่มีพื้นสี ให้มีความชัดมากขึ้น
 23. Annotation  เลือกแทรกข้อความ วันที่ หรือจำนวนหน้าสร้างเป็นพื้นหลังของเอกสาร
 24. Watermark  เลือกแทรกข้อมูล หมายเลขเครื่อง วันที่ เวลา สร้างเป็นลายน้ำของเอกสาร
 25. ID Card Copying สามารถถ่ายเอกสารด้านบน-หลังของบัตร ให้อยู่ในรูปแบบสำเนาหน้าเดียว

 

คุณสมบัติเครื่องในการสั่งพิมพ์

 1. ความเร็วในการพิมพ์เอกสาร 3065 : 35 แผ่น/นาที 
 2. ความละเอียดในการพิมพ์ สูงสุด 1,200 x 1,200 dpi (จุดต่อตารางนิ้ว)
 3. ภาษาในการพิมพ์ PCL 6 , PCL 5, HP-GL, HP-GL2  Adobe Postscript Level 3 (Option)
 4. ระบบที่สนับสนุนเครื่อง Windows 2000 / XP / Vista / 7, Windows Server 2003 / 2008 / 2008R2, Max OS X 10.5/ 10.6 (None graphic print)
 5. ระบบ Network Standard : Ethernet 100Base-Tx / 10Base-T, USB2.0, Ethernet 1,000 Base-T (Option)
 6. Protocol  TCP/IP (Ipd,IPP,Port9100,SMB), NovelNetware (IPX/SPX),NetBEUI(SMB) EtherTalk (Option)
 7. IPv6 สามารถรองรับ IP address จำนวนที่เพิ่มขึ้นด้วยการใช้ IP address แบบ 128 บิตไปพร้อมๆ กับความสามารถเพิ่มเติมยิ่งขึ้น เช่น การกำหนดปลายทางของเอกสาร และการตั้งค่าบนระบบเครือข่ายโดยอัตโนมัติ
 8. Fonts PCL fonts : 82 European fonts, 35 Symbol sets  Postscript fonts : 136 European fonts (Option)

 

ความสามารถในการสั่งพิมพ์เอกสาร

 1. Email Printing  สั่งพิมพ์ไฟล์ที่แนบมากับอีเมล์ไปยังเครื่องโดยตรง
 2. N-up รวมต้นฉบับหลายแผ่น ให้อยู่ในแผ่นเดียว (ได้สูงสุด 32 in 1)
 3. 2-Sided Printing สามารถถ่ายเอกสารได้หน้า-หลัง กลับสำเนาให้อัตโนมัติ
 4. Secure Print สั่งพิมพ์งานพร้อมรหัส เครื่องจะพิมพ์งานเมื่อป้อนรหัส
 5. Sample Print สั่งพิมพ์งานตัวอย่างก่อนพิมพ์งานจริง เพื่อป้องกันความผิดพลาด
 6. Delayed Print ตั้งเวลาในการสั่งพิมพ์งาน
 7. Store in Remote Folder  สั่งพิมพ์เอกสารไปเก็บไว้ใน Mailbox ในกรณีต้องการเก็บไว้เพื่อสั่งพิมพ์ใหม่
 8. Private charge print สั่งพิมพ์งานไปเก็บไว้ที่เครื่อง และไปรับงานโดยการใส่รหัส (ใช้งานร่วมกับ Auditron)
 9. Booklet Creation Print สั่งพิมพ์เอกสารให้เป็นรูปเล่มหนังสือ โดยจัดเรียงหน้าให้อัตโนมัติ
 10. Poster ขยายภาพให้มากกว่ากระดาษ A3 โดยนำมาต่อกันเป็นรูปเดียว
 11. Direct Printing  สั่งพิมพ์งานโดยตรงจากเว็บบราวเซอร์ (TIFF, สำหรับไฟล์ที่เป็น PDF ต้องติด Option PostScript)
 12. CentreWare Internet Service ตรวจสอบสถานภาพ แก้ไขระบบเครื่องผ่านเวบบราวเซอร์
 13. Watermarks สามารถสั่งพิมพ์เอกสารแทรกลายน้ำเป็นพื้นหลัง
 14. Create Background Form  สามารถสร้างพื้นหลัง (Background)

 

คุณสมบัติเครื่องในการสแกน (Option for CP Model)

 1. ระบบการสแกนภาพ Color Network Scanning
 2. ขนาดของตินฉบับ สูงสุด A3
 3. ระบบในการบีบอัดข้อมูล(Scan to e-mail/Scan to PC)  B/W: TIFF Compression Method, MH,MMR,XDW,PDF,XPS  Grayscale/Full color : TIFF Compression Method, JPEG,XDW,PDF,XPS
 4. ความละเอียดในการสแกน 200/300/400/600 จุดต่อตารางนิ้ว
 5. ระดับของสี 256 ระดับ
 6. ความเร็วในการสแกน ขาวดำ 55 หน้าต่อนาที  สี  55 หน้าต่อนาที
 7. TWAIN OS Windows 2000/XP/ Vista/7, Windows Server 2003, 2008, 2008R2
 8. Protocol TCP/IP (WebDAV, HTTP), SMB, FTP, LDAP, SMTP, Support SMTP Authentication
 9. Driver   TWAIN

 

ความสามารถในการสแกนเอกสาร

 1. Scan Resolution ปรับความละเอียดในการสแกน 200-600 จุดต่อตารางนิ้ว
 2. Sided Originals สแกนต้นฉบับที่มี 2 หน้าได้โดยอัตโนมัติ
 3. Reduce/Enlarge สแกนย่อ/ขยาย ได้ตั้งแต่ 25-400%
 4. Book Scanning สแกนต้นฉบับที่เป็นหนังสือ
 5. Image Compression ปรับขนาดของไฟล์ในการสแกน โดยการบีบไฟล์ให้มีขนาดเล็กลง
 6. File Format สแกนไฟล์ในรูปแบบไฟล์ต่างๆ JPEG , TIFF , PDF , XDW, XPS
 7. Background Suppression ปรับคุณภาพของงานสแกน กับต้นฉบับที่มีพื้นสี
 8. Mixed Size Originals สแกนเอกสารจากต้นฉบับหลายขนาดในครั้งเดียว
 9. Edge Erase ลบขอบของงานสแกนทั้ง 4 ด้าน รวมทั้ง สันกลาง 0-50 มม.
 10. File Name สามารถตั้งชื่อ File ได้ที่เครื่อง (เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)
 11. Import via CW Internet service สามารถดึงงานเอกสารที่อยู่ใน Mailbox ผ่านเวบ จัดเก็บได้ในรูปแบบ JPEG, TIFF, PDF, XDW, XPS
 12. Store to Folder สามารถสแกนเอกสารจัดเก็บใน Folder (Mailbox)
 13. Scan to Email สามารถสแกนเอกสารส่งไปยัง E-mail ปลายทางที่ต้องการ
 14. Store and Send Link สแกนงานแล้วส่ง Link ผ่าน E-mail สำหรับ Download ไฟล์สแกน สำหรับการสแกนไฟล์ใหญ่ ลดปัญหา Traffic ใบระบบ Network
 15. Scan to PC สามารถสแกนเอกสารส่งไปยัง Folder ที่ต้องการ (SMB/FTP)
 16. Searchable PDF สร้างไฟล์ที่สามารถค้นหาข้อความได้ โดยการพิมพ์ข้อความที่ต้องการ ซึ่งเป็นไฟล์ที่เราได้ทำการ OCR ไว้แล้ว (Option)

 

คุณสมบุติเครื่องในการรับ-ส่งแฟกซ์(Option)

 1. ความเร็วในการส่ง Fax น้อยกว่า 3 วินาทีต่อแผ่น
 2. ความเร็วในการส่งข้อมูล ส้งข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุด 33,600 kbps (G3)
 3. ระบบการทำภาพ ทำภาพด้วยระบบเลเซอร์ ความละเอียด 600 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว
 4. ระบบในการบีบอัดข้อมูล MH , MR , MMR , JBIG
 5. Additional 2nd, 3rd Line (Option) สามารถเพิ่ม Line แฟกซ์ได้สูงสุด 3 Lines
 6. ขนาดต้นฉบับ ขนาดใหญ่สุดถึง A3 รวมทั้งเอกสารที่เป็นหนังสือ วัตถุ นามบัตร ฯลฯ
 7. ขนาดของกระดาษที่บันทึก กระดาษขนาด A5-A3

 

ความสามารถในการรับ-ส่งแฟกซ์

 1. Speed Dial ปุ่มลัด 52 ปุ่ม และบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ได้ 2,000 หมายเลข
 2. 2-Sided Original ส่งแฟกซ์ต้นฉบับที่มี 2 หน้าได้ดดยอัตโนมัติ
 3. Reduce/Enlarge สแกนย่อ-ขยายได้ตั้งแต่ 50-400%
 4. Auto Redial เครื่องจะหมุนเรียกปลายทางใหม่ เมื่อสายปลายทางไม่ว่าง
 5. Job Status  ตรวจสอบดูสถานะงานที่ส่งหรือรับ จากหน้าจอของเครื่อง
 6. Cover Page กำหนดให้เครื่องสร้างใบปะหน้าเอกสารไปยังปลายทางได้อัตโนมัติ
 7. Broadcast Send ส่งเอกสารชุดเดียวกัน ไปยังหลายปลายทางได้
 8. Delay Start ตั้งเวลาส่งเอกสารล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมง
 9. On-hook Dial ส่งแฟกซ์โดยใช้เครื่องโทรศัพท์ต่อสายได้
 10. Store fax for resend สามารถเก็บเอกสารแฟกซ์ที่ส่งไปแล้วแต่ไม่ผ่านหรือทำการยกเลิกไว้ใน Hard Disk เพื่อแฟกซ์โดยใช้เครื่องโทรศัพท์ต่อสายได้
 11. Registerd Address only บังคับให้ใช้หมายเลข Fax เฉพาะที่บันทึกไว้เท่านั้น ป้องกันการใช้หมายเลขอื่นที่ไม่ต้องการ
 12. Mailbox Receive รับเอกสารที่เป็นความลับเข้าเก็บใน Mailbox ส่วนบุคคลได้ถึง 200 Mailbox และสามารถ Preview ดูเอกสารก่อนการสั่งพิมพ์ได้

 

คุณสมบัติเครื่องในการส่งแฟกซ์จากคอมพิวเตอร์ [PC Fax] (Option)

 1. Data Transmission Speed ส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุด 33,600 kbps
 2. ขนาดต้นฉบับ ขนาดใหญ่สุดถึง A3
 3. ระบบที่สนับสนุนเครื่อง Windows 2000/XP/Vista/7, Windows Server 2003, 2008, 2008R2
 4. Broadcast Send ส่งเอกสารชุดเยวกัน ไปยังหลายปลายทางได้ 50 ปลายทาง
 5. Fax Address book สามารถบันทึกชื่อลูกค้าและเบอร์ Fax mใช้เป็นประจำไว้ที่ Driver
 6. Delay Start ตั้งเวลาส่งเอกสารล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมง

 

 

คุณสมบัติเครื่องในการรับแฟกซืเข้าสู่ Email ด้วย Internet Fax Function (Option)

 1. Protocol SMTP , POP3
 2. File Format รูปแบบไฟล์ JPEG , TIFF , PDF , XDW, XPS
 3. Compatibility TIFF-FX

 

คุณสมบัติในการรักษาความปลอดภัย

 1. Private print สั่งพิมพ์งานไปเก็บไว้ที่เครื่อง และไปรับงานโดยการใส่รหัส (ใช้งานร่วมกับAuditron)
 2. Security Watermark เมื่อถ่ายสำเนา หรือสั่งพิมพ์เอกสารสำคัญ จะมีลายน้ำและข้อความห้าม จางๆ กรณีถ่ายสำเนาซ้ำ ลายน้ำและข้อความจะชัดขึ้น (Option Copy Management extension kit) Analog Code
 3. Password Encryptions of scan ใส่รหัสป้องกันการเปิดเอกสารในกรณีที่สแกนเอกเอกสารเป็น PDF หรือ DocuWorks
 4. IP Sec ป้องกันมิให้ข้อมูลรั่วไหลไปสู่บุคคลที่3 โดยการเข้ารหัสในข้อมูลที่จะสื่อสารกัน
 5. SNMPv3 ทำหน้าที่ในการเข้ารหัสและรักษาความปลอดภัยของการส่งผ่านข้อมูลระหว่างเครื่องมัลติฟังก์ชั่นและเครื่องคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติของระบบควบคุมการใช้งาน

 1. Auditron Password 1,000 User สำหรับ Copy, Print, Scan, Fax จำกัดปริมาณการใช้ได้ 1-9,999,999 แผ่น
 2. Xerox Standard Accounting (XSA) จำกัดปริมาณการใช้งาน Copy, Print, Scan, Fax บน Web และบันทึก CSV ไฟล์ได้
 3. Embedded IC Card (Option) สำหรับการกำหนดสิทธิ์การใช้งานเครื่องผ่านบัตรประเภท (Mi-Fare) ทดแทนการกดรหัส เพอ่มความสะดวก (ใช้งานร่วมกับ Auditron)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ความสามารถในการทำสำเนาและการพิมพ์ถึง 35 หน้าต่อนาที และสแกนด้วยความเร็ว  55 หน้าต่อนาที
 2. ยกระดับในการทำงานด้วยฟังก์ชั่นการสแกนสี
 3. ความสามารถในการจัดเอกสารเข้าเล่มที่มีประสิทธิภาพ
 4. หน้าจอเมนูสีระบบสัมผัส 7 นิ้วพร้อมเมนูการใช้การภาษาไทย
 5. ความสามารถในการพิมพ์งานผ่านอุปกรณ์พกพาต่างๆ
 6. ความสามารถในการสแกนเอกสารที่ให้ผู้ใช้แปลงต้นฉบับกระดาษเป็นไฟล์ PDF –Searchable เพื่อความง่ายต่อการจัดเก็บและค้นหา
 7. ลดค่าใช้จ่ายเมื่อใช้ฟังก์ชั่น Multiple-up และ Booklet โดยคงไว้ซึ่งคุณภาพ
 8. Private Charge Print ลดงานพิมพ์ที่ไม่จำเป็นโดยการเก็บงานพิมพ์ไว้ที่เครื่องก่อนทำการพิมพ์ออกมา
 9. ตรวจสอบการใช้งานของเครื่องและควบคุมปริมาณการพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 10. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้โปรแกรม Document Monitor และ Eco Copy ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์หรือกระดาษที่สามารถประหยัดได้
 11. ใช้แสงจากไฟ LED ในการสแกน ช่วยลดการใช้พลังงานและลดเสียงรบกวนในขณะทำงาน
 12. ระบบ Scan  Auto ,scan delivery ที่สามารถช่วยให้งานสแกเนง่ายด่าย จะไม่เกิดการสแกนผิดพลาดด้วยระบบกลับถาพอัตโนมัติ  สามารถวางเอกสารกลับหัวได้เลย
 13. พิมพ์งานผ่านอุปกรณ์พกพามือถือ แท๊ปเล็ท print utility for iOS / Android  
 14. มีระบบใช้โดยตรวจสอบสิทะธิ์ผ่านบัตร IC การ์ด
 15. ยกระดับการพิมพ์งานผ่านการต่อเชื่อมแบบ serverless-demand  โดยไม่จำเป็นต้องมีเครื่อง computer server และช่วยให้การพิมพ์ของเครื่องทุกเครื่องสามารถเชื่อมต่อกันได้ทุกเครื่องโดยง่ายดายถึง 5 เครื่อง
 16. เครื่องเงียบสนิทเสียงเบาขณะทำงานด้วยระบบ Air Flow ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี
 17. คุณสมบัติเด่น AirPrint พิมพ์ผ่านมือถือ   USB Print ,Google Cloud Print,รองรับ Wi-Fi Dirrect สุดคุ้ม สุดครบ ราคาถูก
 18. ใช้วัสดุใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 19. Smart Energy Management เพื่อการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาด
 20. แผงหน้าจอควบคุมเข้าสู่การทำงานได้อย่างรวดเร็ว
 21. Sleep Mode ได้รับการออกแบบใช้ประหยัดพลังงานต่ำ 0.8W
 22. ลดการใช้พลังงานด้วยค่า TEC ชั้นยอด
 23. แผงหน้าจอควบคุมที่ใช้งานได้ง่าย โดยแสดงคำสั่งพื้นฐาน 
 24. ประหยัดเอกสารแฟกซ์

 

 • รับประกันเครื่อง 1 ปี หรือ 100000 แผ่น ( ยกเว้นวัสดุสิ้นเปลือง)
 • บริการตรวจเช็ค ทำความสะอาดเครื่อง เดือนละ 1 ครั้ง  ฟรี  5  ปี ( ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทซัมฯ) 
 • บริการ onsite service  free
 • บริการจัดส่ง ฟรี  ( กรุงเทพฯ ปริมณฑล)
 • บริการติดตั้งลง Driver ฟรี 
 • มีบริการด่วนแจ้งซ่อมผ่าน call center and hotline mobilมีบริการแจ้งปัญหาต่างๆผ่าน web site  www.sumtechnology.co.th
Item DocuCentre-V 3065
Printing Resolution 1200 x 1200 dpi
Scan Resolution 600 x 600 dpi
Paper Weight 60 to 256 gsm
Dimensions W 590 x D 659 x H 768 mm
Weight 48 kg
Print Speed 35 ppm
Scan Speed 55 ppm
Print per Month 35,000 แผ่น

#
ประเภทไฟล์
ไฟล์
วันที่สร้าง
ดาวน์โหลด
1
แคตตาล็อก
Download Catalog Fuji Xerox Multifunction DocuCentre รุ่น DC-V3065
22 มิ.ย. 2561 น.
ดาวน์โหลด
เวอร์ชั่น : 1.0
รายละเอียด : แคตตาล็อก เครื่องมัลติฟังก์ชั่น ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuCentre-v 3065
2
คู่มือผู้ใช้งาน
Fuji Xerox Multifunction DocuCentre รุ่น DC-V3065
3 ก.ค. 2561 น.
ดาวน์โหลด
เวอร์ชั่น :
รายละเอียด :
ฟรีค่าจัดส่ง

ส่งฟรีทั่วไทย ไม่มีขั้นต่ำ

ศูนย์บริการและดูแลลูกค้า

มุ่งมั่นการบริการให้มีคุณภาพ

คุณภาพสินค้า

มั่นใจคุณภาพสินค้าที่นำออกมาวางขาย